O Vlkolínci

Štál pod Dielcami

Je postavený tradičnou technikou z opracovanej guľatiny pospájanej zapílením na koncoch. Konštrukcia štálu je postavená na kameňoch, ktoré ho majú oddeľovať od podložia. Sedlová strecha je pokrytá jednou vrstvou dreveného šindľa. Strešné štíty sú prekryté latovaním. V západnom štíte sa nachádza otvor na zaklápacie dvierka a medzery medzi latovaním sú prekryté pologuľatinou. Západná stena je celá obložená štyrmi radmi šindľov kvôli izolácii stien od zrážok. Spodná časť južnej steny je obložená šindľom kvôli izolácii stien od zrážok a zosúvajúcej sa zemine. Štál stále slúži na uskladňovanie sena. Štál je orientovaný západným smerom.

Miestopis:
– Lokalita, kde sa štál nachádza, patrí do pohoria Veľká Fatra a je súčasťou ochranného pásma Národného parku Veľká Fatra.
– Od centra Vlkolínca je vzdušnou čiarou vzdialený 280 metrov.
– Od centra Vlkolínca sa nachádza južným smerom.
– Nachádza sa na severnom svahu vrchu Dielec pod lokalitou Dielce.
– Je postavený na okraji lúky pri lieskovom háji.
– Asi 60 metrov od neho prechádza neznačená poľná cesta z Vlkolínca na vrchol Horného dielu.
– Od štálu sú čiastočné výhľady na Vlkolínec, Šiprúň, Sidorovo a Borovník.

Aktuálny stav:
– Prístup k štálu nie je zabezpečený žiadnym chodníkom, dá sa k nemu však poľahky dostať po lúkach priamo od okraja Vlkolínca.
– V štíte chýbajú zaklápacie dvierka a tiež chýba latovanie nad otvorom pre dvierka.
– Na štále sa nachádza značka pre orientačný beh.
– Svah zo severu sa zosúva k štálu.
– Vstup do štálu nie je zabezpečený a aktuálne je sčasti naplnený senom.

Nákres a fotografie štálu z roku 2010 nájdete tu: Štál pod Dielcami

Monitorované: November 2021