O Vlkolínci

Štál Močidlá

Je postavený tradičnou technikou z opracovanej guľatiny pospájanej zapílením na koncoch. Konštrukcia štálu je postavená na kameňoch, ktoré ho majú oddeľovať od podložia. Spodná časť západnej steny je opláštená dreveným šindľom kvôli izolácii stien od zrážok a podkladu. Podlaha v štáli je vyložená guľatinou. Sedlová strecha je pokrytá vrstvou dreveného šindľa, na ktorom je umiestnená druhá plechová vrstva zo sudov. Strešné štíty sú prekryté latovaním a na rozdiel od tradičných miestnych štálov sa v štíte nachádzajú namiesto zaklápacích dvierok klasické pántové dvierka s kovanou petlicou na jednoduché uzavretie štálu. Štál sa už nevyužíva. Štál je orientovaný severným smerom.

Miestopis:
– Lokalita, kde sa štál nachádza, patrí do pohoria Veľká Fatra a je súčasťou ochranného pásma Národného parku Veľká Fatra.
– Od centra Vlkolínca je vzdušnou čiarou vzdialený 400 metrov.
– Od centra Vlkolínca sa nachádza západným smerom.
– Nachádza sa na strete južného svahu vrcholu Sidorovo a východného svahu vrcholu Borovník.
– Je postavený v lieskovom háji pri potôčiku v lokalite Močidlá pod Vlkolíncom v miernom juhovýchodnom svahu.
– Vo vzdialenosti asi 150 metrov pod štálom prechádza žlto značená cyklotrasa z Bieleho Potoka cez Vlkolínec do Sedla pod Sidorovom a zeleno značená cyklotrasa z Jaziercov cez Vlkolínec do Ružomberka, ktoré vedú po prístupovej ceste do Vlkolínca z Bieleho Potoka.
– Okolie štálu je zarastený náletovými drevinami.

Aktuálny stav:
– Prístup k štálu nie je zabezpečený žiadnym chodníkom. Dá sa k nemu dostať po chodníčku, ktorý vedie od štálu pod esíčkovou zákrutou prístupovej cesty do Vlkolínca k chatke pri lokalite Močidlá, z ktorého je potrebné pokračovať popri potôčiku.
– Západná stena štálu je podrastená stromom.
– Náletové dreviny začínajú obrastať štál a miestami sa dotýkajú konštrukcie štálu.
– Severná a západná stena štálu je zasypaná zeminou zo svahu, je potrebné ju obkopať, aby sa zamedzilo prístupu vlhkosti z pôdy do dreva.
– Šindľové opláštenie západnej steny je poodtŕhané a v jeho mieste je opretý plech, ktorý plní rovnakú funkciu ako šindle.
– Strešný šindeľ je značne zvetraný, plechová vrstva krytiny je taktiež skorodovaná.
– Štál je zosunutý z podkladových kameňov.
– Južný štít ma povylamované latovanie na polovici plochy.
– Vstup do štálu nie je uzamknutý a nachádzajú sa v ňom zvyšky sena.

Monitorované: November 2021