O Vlkolínci

    

V mieste, kde sa stretávajú dve vlkolínske ulice, sa nachádza pomyselný stred osady, alebo inak povedané – centrum Vlkolínca. Centrum rozdeľuje Vlkolínec na vyšný a nižný koniec. Podľa toho, na ktorom konci obyvatelia bývali, sa nazývali Horňania alebo Dolňania. Nachádzajú sa tu jedny z najvýznamnejších stavieb Vlkolínca. Sú nimi drevená rumpálová studňa z roku 1860, ktorá bola jediným zdrojom pitnej vody v osade, a drevená zvonica z roku 1770, ktorej zvuk oznamoval všetky dôležité udalosti vo Vlkolínci. Centrum plnilo aj komunitný účel. Stretávali sa tu obyvatelia nižného a vyšného konca pri naberaní pitnej vody zo studne a tiež pri naberaní úžitkovej vody z potoka. Každé mimoriadne zazvonenie zvonice zvolávalo obyvateľov, aby sa dozvedeli, čo dôležité sa udialo. Centrum bolo aj miestom zastávky „na kus reči“, kde obyvatelia radi diskutovali pri ceste domov z bohoslužby v neďalekom kostole. Stará, viac ako storočná lipa, ktorá sa týči pri potoku, je vlkolínskou pamätnicou, ktorá každého vypočuje a v lete poskytne tieň všetkým, ktorí si pod ňou posedia na lavičke. Lavička je pod lipou odjakživa a stále je miestom, kde si okoloidúci rád posedí, najmä vďaka dobrému výhľadu na všetky strany. Pohľad na vrch Sidorovo, ktorý z centra lemujú domčeky, patrí medzi jeden z najfotografovanejších pohľadov vo Vlkolínci. Na čestnom mieste v centre je umiestnená pamätná tabuľa s menami obyvateľov, ktorí padli počas bojov v Slovenskom národnom povstaní. Každoročne sa tu koná spomienka a pietny akt kladenia vencov. V blízkosti centra sa nachádza tabuľa pripomínajúca zápis Vlkolínca do zoznamu svetového a kultúrneho dedičstva UNESCO a tiež pamätný strom (višňa), zasadený v roku 2009 na pamiatku vypálenia časti obce počas bojov v Slovenskom národnom povstaní. Dnes sa v centre zvyknú konať rôzne podujatia, vystúpenia a ukážky práce remeselníkov. Vedú tadiaľto viaceré značené trasy, ktoré privádzajú návštevníkov zo všetkých svetových strán.