O Vlkolínci

Ľudový dom č. 9026

Ľudový dom č. 9026

– dom sa nachádza v strede Vlkolínca, na západnej strane cesty, v blízkosti zvonice
– ľudový dom je národnou kultúrnou pamiatkou registrovanou pod číslom 2853/1

– dom je postavený v smere východ – západ
– dom sa skladá z pitvora, komory a izby
– fasády sú natreté žltým náterom
– má kamennú podmurovku, ktorá je natretá červenou farbou
– okná sú dvojité, jednokrídlové a dvojkrídlové, dvojtabuľkové a štvortabuľkové
– do domu sa vchádza z dvora po dvoch kamenných schodoch cez podestu, je tu aj doskové zábradlie
– vonkajšie dvere sú v hornej časti presklené, v spodnej časti sú plné
– nad schodmi je predĺžený odkvap
– má sedlovú šindľovú strechu s podlomenicou
– na vrchole čelného štítu je výzorník v tvare kríža
– dvor oddeľuje od ulice drevený latkový plot