O Vlkolínci

Predvianočné zvyky

Predvianočné adventné obdobie bolo aj vo Vlkolínci plné očakávania vianočných sviatkov.

Počas adventu sa nekonali zábavy ani svadby. Najmä ženy a deti sa každé ráno zúčastňovali na adventných ranných pobožnostiach.

Od začiatku 20. storočia začala aj vo Vlkolínci tradícia obdarovania detí na Mikuláša. Večer pred Mikulášom si deti museli poriadne vyčistiť topánky a pred tým ako išli spať si ich vyčistené položili do okna. Ráno si v nich deti našli cukríky a oriešky a veľmi sa z toho tešili. Doba bola vtedy skromnejšia, ľudia sa vedeli tešiť aj z maličkostí.

Osobitné zvyklosti sa spájali s 13. decembrom, kedy bolo v kalendári meno Lucia. Mládenci a dievčatá si v tento deň nastrihali 13 papierových lístkov. Na každý lístok napísali dievčatá iné meno chlapca, chlapci zase mená dievčat. Lístky s menami potom dali do obálky. Hneď večer v tento deň si z obálky vytiahli jeden lístok, pozreli si ho a potom ho spálili. Každý večer potom takto vytiahli jeden lístok a tiež ho spálili. Na poslednom lístku podľa týchto povier ostalo dievčatám meno chlapca, za ktorého sa vydajú, mládencom zase ostalo meno dievčaťa, ktoré si zoberú.

S Luciou sa spájal ešte jeden zvyk, takzvané vyháňanie bosoriek. Večer si deti a mladí zobrali kravské zvonce, zavesili si ich na krk a potom behali po dedine, kričali a cengali a tým akože vyháňali z Vlkolínca strigy.