O Vlkolínci

Roľnícky dvor č. 9025

Roľnícky dvor č. 9025

– súčasťou chráneného pamiatkového objektu je ľudový dom, stodola a dvojmaštaľ
– roľnícky dvor sa nachádza v strede Vlkolínca, na západnej strane cesty, v blízkosti drevenej studne
– dom bol postavený v roku 1850
– roľnícky dvor je národnou kultúrnou pamiatkou registrovanou pod číslom 2852/1-3

– dom je situovaný v prednej severnej časti dvora spoločného so susedným domom č. 9024
– postavený je v smere východ – západ
– dom sa skladá z pitvora (kuchyne), komory a izby
– pod kuchyňou je betónová pivnica
– fasády sú natreté žltým náterom
– čelná fasáda smeruje na východ
– dvor je na juh od domu
– má kamennú podmurovku, ktorá je natretá červenou farbou
– okná sú dvojité, dvojkrídlové a trojkrídlové, dvojtabuľkové a trojtabuľkové
– do domu sa vchádza po troch kamenných schodoch
– vstupné dvere sú vo vrchnej časti zasklené, v spodnej časti plné drevené
– má sedlovú šindľovú strechu s podlomenicou
– na vrchole čelného štítu je okno s jednokrídlovou drevenou okenicou a drevený kríž
– dom má predzáhradku oddelenú od ulice dreveným latkovým plotom

– stodola je situovaná na západnom okraji dvora

– dvojmaštaľ je situovaná za domom