O Vlkolínci

Roľnícky dvor č. 9004

Roľnícky dvor č. 9004

– súčasťou chráneného pamiatkového objektu je ľudový dom, hospodárska budova a stodola
– roľnícky dvor sa nachádza vo východnej časti Vlkolínca, v blízkosti Galérie ľudového umenia
– postavený bol koncom 19. storočia
– roľnícky dvor je národnou kultúrnou pamiatkou registrovanou pod číslom 2833/1-3

– čelná fasáda je orientovaná na sever
– dvor je na západ od domu
– postavený je v smere sever – juh
– dom sa skladá z pitvora, izby a komory
– čelná a dvorová fasáda sú omazané hlinou a natreté žltým vápenným náterom
– východná fasáda je v dolnej časti obitá šindľom
– okná sú dvojité, dvojdielne a trojdielne
– má sedlovú šindľovú strechu s podlomenicou
– na vrchole čelného štítu je výzorník a polkružie s kolíkom

– dvor od ulice oddeľuje drevený plot
– do dvora sa dá vojsť bránkou pre peších a plnou doskovou bránou
– nad plotom je šindľová strieška

– hospodárska stavba je postavená v priamom pokračovaní domu

– stodola je situovaná v južnej časti dvora