O Vlkolínci

Roľnícky dvor č. 9018

Roľnícky dvor č. 9018

– súčasťou chráneného pamiatkového objektu je ľudový dom a stodola
– roľnícky dvor sa nachádza na dolnom konci Vlkolínca, na západnej strane cesty
– dom bol postavený v roku 1945
– stodola bola postavená v roku 1890
– roľnícky dvor je národnou kultúrnou pamiatkou registrovanou pod číslom 2845/1-2

– dom je situovaný v severnej časti dvora spoločného so susedným dvojdomom č. 9016 – 9017
– postavený je v smere východ – západ
– dom sa skladá z kuchyne a dvoch izieb
– dom má aj pivnicu
– má vysokú kamennú podmurovku
– podmurovka tvorí steny pivnice
– okná sú dvojité, dvojkrídlové, dvojtabuľkové a trojtabuľkové
– do domu sa vchádza po drevenom schodisku so zábradlím
– vchod do domu je z dvora na južnej strane
– vchod do pivnice je situovaný pod vstupom do domu
– dom je opláštený doskami
– má šindľovú strechu

– stodola je situovaná za domom
– stodola je pôvodná
– stojí na veľkých nárožných kameňoch
– má veľké drevené vráta
– je prejazdná
– má sedlovú šindľovú strechu s podlomenicou