O Vlkolínci

Štál Hanušková

Je postavený tradičnou technikou z opracovanej guľatiny pospájanej zapílením na koncoch. Konštrukcia štálu je postavená na kameňoch, ktoré ho majú oddeľovať od podložia. Dno štálu je vyložené guľatinou. Severozápadná stena je celá obložená dvoma radmi drevených šindľov kvôli izolácii stien od zrážok, najmä snehových. Sedlová strecha je pokrytá jednou vrstvou dreveného šindľa. Strešné štíty sú prekryté latovaním. V juhozápadnom štíte sa nachádzajú zaklápacie dvierka. Štál stále slúži na uskladňovanie sena. Štál je orientovaný juhozápadným smerom.

Miestopis:
– Lokalita, kde sa štál nachádza, patrí do pohoria Veľká Fatra a je súčasťou ochranného pásma Národného parku Veľká Fatra.
– Od centra Vlkolínca je vzdušnou čiarou vzdialený 600 metrov.
– Od centra Vlkolínca sa nachádza západným smerom.
– Nachádza sa na východnom svahu vrcholu Borovník.
– Je postavený vo svahu na malej lúčke nad chodníkom, v dolinke Hanušková.
– Prechádza popri ňom neznačený chodník z Vlkolínca cez lokalitu Laz do dolinky Šepková.
– Pri štáli sa nachádzajú dva pramene. Jeden z nich je upravený a je nad ním vybudovaná zrubová studnička.
– Od štálu sú výhľady na Vlkolínec, Stráňu, Borovinsko a Ostrô.
– Štál je viditeľný zo širokého okolia Vlkolínca a svojim umiestnením tvorí výraznú dominantu dotvárajúcu kolorit okolitej krajiny.

Aktuálny stav:
– Ku štálu vedie neznačený chodník z Vlkolínca smerom do lokality Laz, ktorý pokračuje do dolinky Šepková.
– Štál je ukážkovo obkopaný a oddelený od podložia.
– Okolie štálu je zbavené náletových drevín, ktoré znova narastajú.
– Pri štáli sa nachádza informačná tabuľa.
– Vstup do štálu nie je uzavretý a nachádza sa v ňom seno.

Monitorované: November 2021