O Vlkolínci

Roľnícky dvor č. 9009

Roľnícky dvor č. 9009

– súčasťou chráneného pamiatkového objektu je ľudový dom a maštaľ
– roľnícky dvor sa nachádza v strede Vlkolínca
– dom bol postavený v roku 1850, je jedným z najstarších vo Vlkolínci
– roľnícky dvor je národnou kultúrnou pamiatkou registrovanou pod číslom 2837/1-2

– dom je situovaný vo východnej časti dvora
– postavený je v smere sever – juh
– dom sa skladá z pitvora, komory a izby
– v podkroví nad komorou je sýpka
– fasády sú natreté belasým náterom
– má vysokú kamennú podmurovku
– okná sú dvojité, jednokrídlové a štvortabuľkové v drevenom ráme
– do domu sa vchádza z dvora zo západnej strany
– má sedlovú strechu s podlomenicou
– pôvodná šindľová krytina je pokrytá plechom
– predná časť domu je zrubová
– zadná časť domu je kamenná
– obe časti sú spojené
– vstupné dvere do domu sú plné

– dvor od ulice oddeľuje drevený plot s drevenými stĺpmi
– do dvora sa dá vojsť drevenou doskovou bráničkou a väčšou dvojkrídlovou doskovou bránou

– maštaľ je situovaná v západnej časti dvora
– maštaľ je zrubová
– má kamenné základy
– má obdĺžnikový pôdorys
– má drevené dvere
– má sedlovú strechu s podlomenicou
– pôvodná šindľová krytina je pokrytá plechom
– vstup do maštale je z východnej strany