O Vlkolínci

Štál Košica

Je postavený tradičnou technikou z opracovanej guľatiny pospájanej zapílením na koncoch. Konštrukcia štálu je postavená na kameňoch, ktoré ho majú oddeľovať od podložia. Medzery medzi drevami sú čiastočne vyplnené žrďovinou. Na severozápadnej stene je vyrytý rok 1969. Sedlová strecha je pokrytá vrstvou dreveného šindľa, na ktorom je umiestnená druhá plechová vrstva zo sudov. Strešné štíty sú prekryté latovaním. Na juhovýchodnom štíte sa nachádza otvor na dvierka. Štál sa už nevyužíva. Štál je orientovaný juhovýchodným smerom.

Miestopis:
– Lokalita, kde sa štál nachádza, patrí do pohoria Veľká Fatra a je súčasťou ochranného pásma Národného parku Veľká Fatra.
– Od centra Vlkolínca je vzdušnou čiarou vzdialený 720 metrov.
– Od centra Vlkolínca sa nachádza juhozápadným smerom.
– Nachádza sa na juhozápadnom svahu pod vrchom Borovník.
– Je postavený na okraji lieskového hája pri lúke v lokalite Košica.
– Vo vzdialenosti asi 250 metrov nad štálom prechádza neznačený chodník z Vlkolínca do lokality Laz.
– Vo vzdialenosti asi 180 metrov pod štálom prechádza žlto značená cyklotrasa z Bieleho Potoka cez Vlkolínec do Sedla pod Sidorovom a zeleno značená cyklotrasa z Jaziercov cez Vlkolínec do Ružomberka, ktoré vedú po prístupovej ceste do Vlkolínca z Bieleho Potoka.
– Od štálu je výhľad na Sidorovo, Stráňu, Diel a Vlkolínec.
– Na lúke pri štáli boli odstránené náletové dreviny, ktoré znova narastajú.

Aktuálny stav:
– Prístup k štálu nie je zabezpečený žiadnym chodníkom. Dá sa k nemu dostať po neznačenom chodníčku od prístupovej cesty do Vlkolínca cez lokalitu Speváková, alebo dolu lúkami z chodníka vedúceho z Vlkolínca do lokality Laz.
– Severovýchodná stena štálu je prisypaná zeminou zo svahu, je potrebné ju obkopať, aby sa zamedzilo prístupu vlhkosti z pôdy do dreva.
– Východná časť strechy je zničená, na zvyšku strechy je šindeľ značne zvetraný, plechová vrstva krytiny je taktiež skorodovaná.
– Juhovýchodný štít je poškodený a chýbajú dvierka, ktoré boli pravdepodobne zaklápacie.
– Konáre sa dotýkajú stavby, najmä strechy.
– Podkladové kamenivo je spod štálu povypadávané.
– Vstup do štálu nie je uzamknutý.

Monitorované: November 2021