Čo vidieť

Expozície

Expozície vo Vlkolínci

Vo Vlkolínci sa nachádzajú viaceré expozície, ktoré môžu návštevníci navštíviť. Niektoré sú pre návštevníkov otvorené celoročne a niektoré sú prístupné len počas hlavnej turistickej sezóny.

Vlkolínec:
Samotná osada je svojou zachovalosťou a celistvosťou v podstate expozíciou tradičnej horskej osady severného Slovenska. Pozostáva zo zrubových domov, hospodárskych objektov, sadov, políčok a územia okolo samotnej osady zasadenej do horskej krajiny pod úpätím vrchu Sidorovo.
Expozícia (osada Vlkolínec) je prístupná celoročne, upozorňujeme však návštevníkov, aby nevstupovali do dvorov a domov mimo expozícií, nakoľko tieto sú v súkromnom vlastníctve.

Roľnícky dom a dvor Vlkolínec:
Expozíciu tvorí tradičný vlkolínsky dom roľníckej rodiny, v ktorom sa nachádza expozícia tradičného bývania a života vo Vlkolínci, ktorý je charakteristický aj pre iné horské oblasti severného Slovenska. Súčasťou expozície sú aj hospodárske budovy, v ktorých nájdete diela remeselníkov a umelcov spolu s časťou expozície venovanej poľnohospodárstvu.
Expozícia je prístupná celoročne.

Ľudový dom so stodolou:
Expozíciu tvorí vyvýšený podpivničený dom s hospodárskou stavbou. Obidva objekty nadväzujú na expozíciu Roľníckeho domu a dvora, navzájom sa dopĺňajú a vytvárajú ucelenú muzeálnu expozíciu. V Ľudovom dome je pre návštevníkov k dispozícii výstavný priestor, v ktorom sa aktuálne nachádza expozícia „Od stromu k drevenici“, ktorá zachytáva spracovanie dreva a jeho využitie. Okrem neho si návštevník môže prezrieť vstupný pitvor s vybavením zo začiatku dvadsiateho storočia.
Expozícia je prístupná celoročne a je sprístupňovaná spolu s expozíciou Roľníckeho domu a dvora.

Dom UNESCO Vlkolínec:
Expozícia vznikla ako reprezentačný priestor na propagáciu Vlkolínca a UNESCO pamiatok na Slovensku. V súčastnosti sa stále expozície pripravujú. Návštevník v nej môže vidieť vystavené diela maliarov, fotografov a ľudových umelcov. Spodnú časť priestorov tvorí výstava venovaná histórii Vlkolínca.
Expozícia je prístupná celoročne.

Kostol Navštívenia Panny Márie vo Vlkolínci:
Kostol vo Vlkolínci je pre návštevníkov prístupný formou sprístupnenej predsiene, z ktorej je možnosť nahliadnuť do interiéru kostola.
Expozícia je prístupná počas hlavnej turistickej sezóny a počas bohoslužieb.

Koliba salaša na Vtáčniku:
Expozícia pozostáva z repliky tradičnej pastierskej koliby z tunajšieho regiónu s vybavením, aké sa v tradičných kolibách nachádzalo. Do samotnej koliby sa nevstupuje, len sa do nej nahliadne.
Expozícia je prístupná počas hlavnej turistickej sezóny.

Sýpka:
Minigaléria v sýpke vznikla zrekonštruovaním pôvodnej sýpky na obilie. Expozíciu tvoria diela remeselníkov, umelcov a maliarov.
Expozícia je prístupná celoročne.

Galéria Vlkolínec:
Galéria je umiestnená v budove bývalej školy a nachádzajú sa v nej diela ľudových umelcov, remeselníkov a maliarov. Súčasťou expozície sú aj historické a dobové fotografie z Vlkolínca a každodenné predmety zo života Vlkolínčanov.
Expozícia je súkromná a prístupná najmä v hlavnej turistickej sezóne.