O Vlkolínci

Štál pokladňa

Je postavený tradičnou technikou z opracovanej guľatiny pospájanej zapílením na koncoch. Konštrukcia štálu je postavená na kameňoch, ktoré ho majú oddeľovať od podložia. Sedlová strecha je vyvýšená a je pokrytá vrstvou dreveného šindľa. Strešné štíty sú prekryté latovaním. Štál sa využíva na účel vstupnej pokladne do Vlkolínca. Preto je na tento účel stavebne upravený. Štítové dvierka sa na štáli nenachádzajú, ale nahradili ich drevené vstupné dvere na východnej strane štálu. Z južnej strany je v stene umiestnené výdajné okienko s drevenými uzavierateľnými okenicami. Južná strana strechy je skrátená a je k nej pristavená strieška podopretá guľatinou na dvoch drevených hranolových stĺpikoch. Strieška je tiež pokrytá šindľom. Spodná časť striešky je prekrytá latovaním. Predĺžená strieška chráni návštevníkov Vlkolínca počas platenia poplatkov pred vstupom do Vlkolínca. Vnútro štálu je taktiež primerane vybavené podľa účelu použitia. Aby sa zvýšil komfort pracovníkov na pokladni, je stavba z vnútra zaizolovaná. Kvôli lepšej izolácii od vonkajších vplyvov sú tiež vonkajšie špáry medzi drevami vyšpárované drevenými latkami. Do štálu je taktiež dovedená elektrická energia. Štál je orientovaný východným smerom.

Miestopis:
– Lokalita, kde sa štál nachádza, patrí do pohoria Veľká Fatra a je súčasťou ochranného pásma Národného parku Veľká Fatra.
– Od centra Vlkolínca je vzdušnou čiarou vzdialený 220 metrov.
– Od centra Vlkolínca sa nachádza juhozápadným smerom.
– Nachádza sa na južnom svahu vrcholu Sidorovo pod Vlkolíncom.
– Je postavený na lúkach vedľa prístupovej cesty do Vlkolínca z Bieleho Potoka v miernom južnom svahu.
– Popri štáli prechádza cesta, po ktorej vedie žlto značená cyklotrasa z Bieleho Potoka cez Vlkolínec do Sedla pod Sidorovom a zeleno značená cyklotrasa z Jaziercov cez Vlkolínec do Ružomberka.
– Vo vzdialenosti asi 60 metrov nad štálom začína modro značená náučná cyklotrasa spájajúca Vlkolínec s Pribylinou.
– Priamo pri štáli končí neznačený chodník dolinkou Hôrka, ktorý vedie paralelne s prístupovou cestou z Trlenskej doliny do Vlkolínca.
– Štál je viditeľný z prístupovej cesty na Vlkolínec a z jeho okolia. Svojim umiestnením dotvára kolorit okolia Vlkolínca.
– Od štálu sú výhľady na Vlkolínec, Sidorovo, Borovník, Šiprúň, Pulčíkovo a Diel.

Aktuálny stav:
– Prístup k štálu je zabezpečený prístupovou cestou do Vlkolínca, pri ktorej sa nachádza.
– Štál nie je dostatočne oddelený od podložia, čo zapríčiňuje nahnívanie spodnej časti stavby.
– Na štáli sú umiestnené informačné tabule a informačná výveska.
– Na štále sa nachádza značka pre orientačný beh.
– Okolie štálu je udržiavané a v jeho blízkosti sa nachádza odstavná plocha pre automobily, smetný kôš, ďalšie informačné tabule a provizórne sedenie.
– Vstup do štálu je kvôli svojmu účelu zabezpečený.

Monitorované: December 2021