O Vlkolínci

Štál pri starom vlkolínskom vodovode

Drevený štál nahradil pôvodnú stavbu štálu, ktorá bola v zlom technickom stave. Keďže hospodárske činnosti v ochrannom pásme Vlkolínca už nie sú zachované v takom rozsahu, ako to bolo v časoch, keď štál plnil svoj účel, bola nová stavba nahradzujúca starú stavebne prispôsobená na iný účel. Pôvodný účel skladovania sena je nahradený rekreačným účelom, o čom svedčia aj mierne zásahy do jeho konštrukcie, ktoré však z estetického hľadiska nerušia pôvodný kolorit okolia Vlkolínca, ale umožňujú jeho využitie na iný účel tak, aby stavba ostala zachovaná.
Je postavený tradičnou technikou z opracovanej guľatiny pospájanej zapílením na koncoch. Konštrukcia štálu je postavená na kameňoch, ktoré ho majú oddeľovať od podložia. Sedlová strecha je pokrytá dvomi vrstvami krytiny. Spodná vrstva z dosiek je prekrytá druhou z drevených šindľov. Dvojitá strecha zabezpečuje menšiu pravdepodobnosť pretekania vody a robí jej konštrukciu omnoho pevnejšou pri prípadnom väčšom množstve snehovej prikrývky počas zimy. Otvorením čelnej steny štálu vznikol jednoduchý prístup do vnútorných priestorov a mierne predĺženie striešky nad vstupom zase ochraňuje samotný vstup pred poveternostnými podmienkami. Strešné štíty sú prekryté latovaním a na rozdiel od tradičných miestnych štálov nedisponujú záklápacími dvierkami. Tie pre iný účel štálu nahradil vstupný otvor bez dverí. Strešné krokvy sú spevnené klieštinami. V časti štálu je pod strechou vytvorený strop, ktorý slúži ako odkladací priestor, či miesto na odpočinok. V blízkosti štálu je vybudované ohnisko a provizórne sedenie. Štál je orientovaný severozápadným smerom.

Miestopis:
– Lokalita, kde sa štál nachádza, patrí do pohoria Veľká Fatra a je súčasťou ochranného pásma Národného parku Veľká Fatra.
– Od centra Vlkolínca je vzdušnou čiarou vzdialený 450 metrov.
– Od centra Vlkolínca sa nachádza severozápadným smerom.
– Nachádza sa pod južným svahom vrcholu Sidorovo.
– Je postavený pod medzou jednej z terás terasovitých políčok nad lokalitou Záhradiská.
– Poza štál vedie kanál starého vlkolínskeho vodovodu.
– Asi 15 metrov za štálom vedie neznačená poľná cesta kopírujúca starý vlkolínsky vovovod, ktorá tvorí najľahší prístup k nemu.
– Vo vzdialenosti asi 100 metrov nad štálom prechádza žlto značený turistický chodník z Bieleho Potoka cez Vlkolínec do Hrabova a žlto značená cyklotrasa z Bieleho Potoka cez Vlkolínec do Sedla pod Sidorovom.
– Medza za štálom bola vyčistená, avšak už začína znova zarastať náletovými krovinami.
– Od štálu sú pekné výhľady do okolia. Je možné vidieť vrcholy Pulčíkovo, Šiprúň, Brankov, Ostrô, Diel či rázcestie v Trlenskej doline.
– Štál je viditeľný z prístupovej cesty na Vlkolínec a svojim umiestnením dotvára kolorit okolia Vlkolínca.

Aktuálny stav:
– Prístup k štálu je zvieracím chodníčkom od blízkej poľnej cesty, alebo po terasovom políčku priamo od okraja Vlkolínca.
– V súčasnosti sa využíva na oddychové účely majiteľov okolitých pozemkov.
– Zadná stena štálu pod medzou sa dotýka napadanej zeminy, je potrebné ju obkopať, aby sa zamedzilo prístupu vlhkosti z pôdy do dreva.
– Náletové kroviny sa začínajú dotýkať steny štálu z hornej strany od medze.
– Vnútorná hlinená podlaha nie je na všetkých miestach oddelená od drevených častí stavby.

Monitorované: November 2021