O Vlkolínci

Štál nad Uhliskom Pod Stráňou

Je postavený tradičnou technikou z opracovanej guľatiny pospájanej zapílením na koncoch. Konštrukcia štálu je postavená na kameňoch, ktoré ho majú oddeľovať od podložia. Severná a východná stena je opláštená plechom. Sedlová strecha je pokrytá vrstvou dreveného šindľa, na ktorom je umiestnená druhá vrstva plechu zo sudov. Strešné štíty sú prekryté latovaním. V západnom štíte sa nachádzajú zaklápacie dvierka. Štál sa nevyužíva. Štál je orientovaný západným smerom.

Miestopis:
– Lokalita, kde sa štál nachádza, patrí do pohoria Veľká Fatra a je súčasťou ochranného pásma Národného parku Veľká Fatra.
– Od centra Vlkolínca je vzdušnou čiarou vzdialený 310 metrov.
– Od centra Vlkolínca sa nachádza juhovýchodným smerom.
– Nachádza sa nad hornou častou dolinky Uhlisko pod lokalitou Pod Stráňou.
– V mieste, kde sa nachádza štál, sa stretáva juhovýchodný svah vrcholu Sidorovo a juhozápadný svah vrcholu Stráňa.
– Je postavený v lieskovom háji, v južnom svahu.
– Asi 80 metrov pod ním prechádza neznačený chodník dolinkou Uhlisko vedúci z Bieleho Potoka do Vlkolínca.

Aktuálny stav:
– Prístup k štálu nie je zabezpečený, vedie k nemu len zvierací chodníček.
– K štálu sa dá dostať tak, že od trafostanice za kostolom pôjdeme dolu kopcom popri elektrickom vedení a pri treťom stĺpe odbočíme doľava. Od tretieho stĺpa prejdeme k háju s tým, že nebudeme ani klesať ani stúpať. V samotnom hájiku si taktiež udržujeme výšku a po pár desiatkach metrov prídeme k samotnému štálu.
– Severná stena je zavalená hlinou.
– Podlaha sa dotýka drevených častí štálu.
– Stavba je mierne naklonená, kvôli poškodenej spodnej časti severnej steny.
– Opláštenie stien štálu je zhrdzavené a zo severnej strany už z neho ostáva len malá časť.
– Strešné šindle sú zvetrané a prekryté skorodovaným plechom zo sudov.
– Do častí strechy, kde boli plechy poodtŕhané, sú umiestnené novšie plechy.
– Plechy na južnej strane strechy sú poškodené najmä konármi, ktoré sa ich dotýkajú.
– Štál nie je uzatvorený.
– Okolie štálu je zarastené lieskami a náletovými drevinami.
– Na štáli sa nachádzajú zvyšky značky pre orientačný beh.
– V štáli sa nachádzajú zvyšky sena.

Monitorované: Apríl 2022