O Vlkolínci

Roľnícky dvor č. 9003

Roľnícky dvor č. 9003

– súčasťou chráneného pamiatkového objektu je ľudový dom, stodola, maštaľ a chlievik
– roľnícky dvor sa nachádza vo východnej časti Vlkolínca, v blízkosti Galérie ľudového umenia
– postavený bol na prelome 19. a 20. storočia
– roľnícky dvor je národnou kultúrnou pamiatkou registrovanou pod číslom 2832/1-4

– dom je situovaný v západnej časti dvora kolmo na cestu
– postavený je v smere sever – juh
– dom sa skladá z pitvora a dvoch izieb
– pod zadnou izbou je pivnica
– čelná fasáda je omazaná hlinou a natretá modrým náterom
– má vysokú kamennú podmurovku
– okná sú dvojkrídlové a štvortabuľkové
– do domu sa vchádza po drevenom schodisku so zábradlím a pavlač, ktorá je krytá odkvapom
– steny sú z drevených kresaných hranolov
– má sedlovú šindľovú strechu s podlomenicou
– na vrchole čelného štítu je výzorník a polkružie s kolíkom

– dvor od ulice oddeľuje drevený plot so štyrmi drevenými stĺpmi a stenou z dosiek
– do dvora sa dá vojsť vstupnou doskovou bráničkou a väčšou dvojkrídlovou doskovou bránou pri stodole
– nad plotom je sedlová šindľová strieška

– stodola je situovaná na východnom okraji dvora
– má kamennú podmurovku
– má jednokrídlové vráta
– je prejazdná z oboch strán
– má sedlovú strechu s podlomenicou

– maštaľ je situovaná v južnej časti dvora
– má drevené dvere
– má sedlovú strechu s podlomenicou

– k maštali je pristavaný zrubový chlievik