Čo vidieť

Studnička pri Krkavej skale

Studnička sa nachádza medzi stromami pri turistickom prístrešku pod prírodnou pamiatkou Krkavá skala, nad lokalitou Staré Lazy, asi 50 metrov od spevnenej cesty, po ktorej vedie značený turistický chodník a cyklotrasa. K prameňu vás dovedie modro značená cyklotrasa, ktorá z Vlkolínca vychádza pri kostole Navštívenia Panny Márie a vedie popri cintoríne smerom do Ružomberka. Uvedená trasa prechádza asi 50 metrov popod studničku. V mieste, kde sa nachádza kaplnka, vás k studničke dovedie chodníček do kopca, vedúci k turistickému prístrešku, za ktorým sa nachádza.

Studnička je využívaná len sporadicky návštevníkmi Vlkolínca, pešími a aj cyklistami, počas odpočinku v turistickom prístrešku pod Krkavou skalou.

Informácie:
– Studnička je vzdialená 1100 m vzdušnou čiarou od centra Vlkolínca.
– Studničku tvorí drevená konštrukcia so strieškou pokrytou dreveným šindľom postavená nad prameňom.
– Voda je zo zeme vyvedená rúrkou.
– V blízkosti studničky (50 m) prechádza zeleno značená turistická trasa z centra Ružomberka ponad Vlkolínec na liptovskú vetvu hrebeňa Veľkej Fatry a modro značená náučná cyklotrasa spájajúca Vlkolínec a Pribylinu.
– Nad studničkou sa nachádza prírodná pamiatka Krkavá skala, na ktorej je umiestnená pamätná tabuľa.
– V blízkosti studničky sa nachádza turistický prístrešok, informačná tabuľa o Krkavej Skale a murovaná kaplnka.
– Pravdepodobne k tejto studničke sa vzťahuje legenda o vzniku názvu Krkavej skaly.
– Studnička sa nachádza v ochrannom pásme Národného parku Veľká Fatra.