Čo vidieť

Bahnisko pod Dielcami

Bahnisko sa nachádza na lúke v hornej časti dolinky Uhlisko, asi 250 metrov od kostola Navštívenia Panny Márie vo Vlkolínci. Voda presakuje pár metrov nad chodníkom do Bieleho Potoka. K bahnisku vás dovedie neznačený chodník dolinkou Uhlisko do Bieleho Potoka, ktorý prechádza v blízkosti bahniska. Jama s rozbahneným prameňom nad ňou sa nachádza vpravo od chodníka a je dobre viditeľná.

Bahnisko na napájanie využíva lesná zver.

Informácie:
– Bahnisko je vzdialené 220 m vzdušnou čiarou od centra Vlkolínca.
– Bahnisko tvorí málo výdatný prameň, ktorého voda steká do rašelinovej jamy.
– Voda z bahniska neodteká, len vsakuje do podložia alebo sa vyparuje.
– Popri bahnisku prechádza neznačený chodník spájajúci Vlkolínec a Biely Potok.
– Bahnisko sa nachádza v ochrannom pásme Národného parku Veľká Fatra.
– Od bahniska je výhľad na Vlkolínec, Sidorovo a Ostré.