Čo vidieť

Prameň pod studničkou v dolinke Uhlisko

Prameň sa nachádza vedľa chodníka v hornej časti dolinky Uhlisko, asi 700 metrov od kostola Navštívenia Panny Márie. K prameňu vás dovedie neznačený chodník dolinkou Uhlisko do Bieleho Potoka, ktorý prechádza priamo popri prameni.

Prameň sa nevyužíva, najmä kvôli blízkej studničke.

Informácie:
– Prameň je vzdialený 630 m vzdušnou čiarou od centra Vlkolínca.
– Prameň je upravený a je obložený naukladanými skalami.
– Voda z prameňa odteká terénnym žliabkom a po pár metroch sa stráca pod povrchom.
– Prameň nie je stály, často býva vyschnutý.
– Popri prameni prechádza neznačený chodník spájajúci Vlkolínec a Biely Potok.
– V blízkosti prameňa sa nachádzajú staré štále (senníky).
– Prameň sa nachádza v ochrannom pásme Národného parku Veľká Fatra.