O Vlkolínci

Štál Pod Krajom latový

Štál pozostáva z nosnej konštrukcie, ktorá je vytvorená pospájaním opracovanej guľatiny. Nosná konštrukcia je na stenách opláštená latovaním po celom obvode stavby. Na okolie Vlkolínca je to technika, ktorá sa používala v neskoršom období. Stavba je postavená na kameňoch, ktoré ju majú oddeľovať od podložia. Podlaha v štáli bola vystlatá guľatinou. Strešné štíty sú taktiež prekryté latovaním a nachádzajú sa na nich zaklápacie dvierka. Sedlová strecha bola pokrytá dreveným šindľom. Štál sa už nevyužíva. Štál je orientovaný severozápadným a juhovýchodným smerom.

Miestopis:
– Lokalita, kde sa štál nachádza, patrí do pohoria Veľká Fatra a je súčasťou ochranného pásma Národného parku Veľká Fatra.
– Od centra Vlkolínca je vzdušnou čiarou vzdialený 440 metrov.
– Od centra Vlkolínca sa nachádza východným smerom.
– Nachádza sa na miernom juhozápadnom svahu na rozhraní juhovýchodného svahu vrchu Sidorovo a severozápadného svahu kopca Stráňa.
– Je postavený pri medzi, medzi lúkami v lokalite Pod Krajom.
– Vo vzdialenosti asi 50 metrov od štálu prechádza spevnená cesta, po ktorej vedie žlto značený turistický chodník z Bieleho Potoka cez Vlkolínec do Hrabova, modro značená náučná cyklotrasa spájajúca Vlkolínec s Pribylinou a zeleno značená cyklotrasa z Ružomberka cez Vlkolínec do lokality Jazierce.
– Od štálu je výhľad na Sidorovo, Borovník, Šiprúň, Pulčíkovo a Diel.
– Štál je viditeľný z kráľovskej cesty na Vlkolínec a z okolia Vlkolínca. Svojim umiestnením dotvára kolorit okolia Vlkolínca.

Aktuálny stav:
– Prístup k štálu nie je zabezpečený značeným chodníkom, dá sa k nemu dostať po lúke zo spevnenej kráľovskej cesty vedúcej od kostola vo Vlkolínci, odkiaľ je viditeľný.
– Latovanie stien štálu na niektorých miestach chýba.
– Latovanie v juhovýchodnom štíte je mierne poškodené.
– Drevené šindle na streche sú takmer všetky zvetrané, zhnité a popadané do vnútra štálu.
– Podlaha v štáli je zhnitá.
– Konštrukcia štálu je z východu obsypaná hlinou.
– Drevená konštrukcia štálu sa dotýka podkladu na celom obvode stavby.
– Vstup do štálu nie je zabezpečený kvôli chýbajúcemu oplášteniu, napriek tomu sú dvierka uzavreté.
– Štálu sa dotýkajú náletové dreviny z medze, inak je jeho okolie vykosené a udržiavané.

Monitorované: December 2021