O Vlkolínci

Ľudový dom č. 9007

Ľudový dom č. 9007

– dom sa nachádza v strede Vlkolínca, v blízkosti zvonice
– ľudový dom je národnou kultúrnou pamiatkou registrovanou pod číslom 2835/1

– postavený je v smere západ – východ
– dom sa skladá z izby, kuchyne a komory
– pod komorou je pivnica
– murovaná stena je omietnutá vápennou maltou
– fasády sú natreté žltým náterom
– má kamennú podmurovku
– okná sú dvojité, jednokrídlové a štvortabuľkové, sú v drevenom ráme
– do domu sa vchádza z dvora na južnej strane po dvoch drevených schodoch s dreveným zábradlím
– má sedlovú šindľovú strechu s podlomenicou
– na vrchole čelného štítu je výzorník a polkružie s kolíkom
– na dome zo strany do dvora vystupujú sokel a murovaná časť o niekoľko centimetrov pred zrub
– na severnej strane domu je tehlový komín
– na južnej strane domu sú dva dymníky
– na severnej stene domu je umiestnená pamätná tabuľa siedmim občanom Vlkolínca, ktorí zahynuli v období Slovenského národného povstania

– dvor od ulice oddeľuje drevený latkový plot

– z východnej strany je pri dome drevená zrubová kôlňa
– kôlňa má sedlovú strechu