O Vlkolínci

Štál Dielce

Je postavený tradičnou technikou z opracovanej guľatiny pospájanej zapílením na koncoch. Konštrukcia štálu je postavená na kameňoch, ktoré ho majú oddeľovať od podložia. Podlaha v štáli je vyložená guľatinou. Sedlová strecha je pokrytá jednou vrstvou dreveného šindľa. Strešné štíty sú prekryté latovaním. V obidvoch štítoch sa nachádzajú zaklápacie dvierka v spodnej časti spevnené železnou pásovinou. Na severozápadných dvierkach je pripevnená reťaz na ich zaistenie počas manipulácie so senom. Spodná časť juhozápadnej steny je obložená šindľom kvôli izolácii stien od zrážok, najmä snehových a zosúvajúcej sa zemine. Štál stále slúži na uskladňovanie sena. Štál je orientovaný severozápadným a juhovýchodným smerom.

Miestopis:
– Lokalita, kde sa štál nachádza, patrí do pohoria Veľká Fatra a je súčasťou ochranného pásma Národného parku Veľká Fatra.
– Od centra Vlkolínca je vzdušnou čiarou vzdialený 330 metrov.
– Od centra Vlkolínca sa nachádza južným smerom.
– Nachádza sa na severovýchodnom svahu vrchu Dielec.
– Je postavený na terase bývalých políčok, na okraji lúky pri lieskovom háji.
– Asi 80 metrov od neho prechádza neznačená poľná cesta z Vlkolínca na vrchol Horného dielu.
– Od štálu sú čiastočné výhľady na Vlkolínec, Sidorovo a Borovník.

Aktuálny stav:
– Prístup k štálu nie je zabezpečený žiadnym chodníkom, dá sa k nemu však poľahky dostať po lúkach priamo od okraja Vlkolínca.
– Juhovýchodne orientovaná stena štálu je značne zvetraná a rozsušená od slnka.
– Okolie štálu je zbavené od náletových drevín, ktoré znova postupne narastajú.
– Štál je ukážkovo obkopaný, podložený kameňmi a oddelený od zeminy.
– Severovýchodná strana strechy je mierne porastená machom.
– V streche je vypadnutý šindeľ.
– V štíte chýbajú dosky.
– Juhovýchodné zaklápacie dvierka sú uzatvorené.
– Severozápadný vstup do štálu nie je zabezpečený a aktuálne je štál prázdny.

Nákres a fotografie štálu z roku 2010 nájdete tu: Štál Dielce

Monitorované: November 2021