O Vlkolínci

Štál Borovka

Je postavený tradičnou technikou z opracovanej guľatiny pospájanej zapílením na koncoch. Konštrukcia štálu je postavená na kameňoch, ktoré ho majú oddeľovať od podložia. Spodné nosné drevá sú opílené, pravdepodobne použité z inej drevenej stavby. Medzery v stenách sú čiastočne vyplnené haluzinou a latkami. V zadnej časti štálu je časť steny obitá doskami. Sedlová strecha je pokrytá jednou vrstvou dreveného šindľa. Strešné štíty sú prekryté latovaním a na rozdiel od tradičných miestnych štálov sa v štíte nachádzajú namiesto zaklápacích dvierok, klasické pántové uzamykateľné dvierka. Štál stále plní svoj účel a uskladňuje sa v ňom seno. Štál je orientovaný východným smerom.

Miestopis:
– Lokalita, kde sa štál nachádza, patrí do pohoria Veľká Fatra a je súčasťou ochranného pásma Národného parku Veľká Fatra.
– Od centra Vlkolínca je vzdušnou čiarou vzdialený 580 metrov.
– Od centra Vlkolínca sa nachádza severozápadným smerom.
– Nachádza sa na strete južného svahu vrcholu Sidorovo a východného svahu vrcholu Borovník.
– Je postavený na okraji jednej z terás terasovitých políčok pod lesom v lokalite Borovka.
– Vo vzdialenosti asi 230 metrov nad štálom prechádza žlto značený turistický chodník z Bieleho Potoka cez Vlkolínec do Hrabova a žlto značená cyklotrasa z Bieleho Potoka cez Vlkolínec do Sedla pod Sidorovom.
– Asi 80 metrov nad ním vedie kanál starého vlkolínskeho vodovodu, popri ktorom vedie neznačená poľná cesta z Vlkolínca na Vrchlúky (Sedlo pod Sidorovom).
– Okraj lesa za štálom je zarastený náletovými drevinami.
– Od štálu sú čiastočné výhľady na Brankov, Ostrô, Salatín, Pulčíkovo a Diel.

Aktuálny stav:
– Prístup k štálu nie je zabezpečený žiadnym chodníkom, dá sa k nemu však poľahky dostať po terasovom políčku priamo od okraja Vlkolínca.
– Južne orientovaná stena štálu je značne zvetraná a rozsušená od slnka.
– Náletové kroviny začínajú obrastať štál najmä od medze a od lesa.
– Severná stena štálu pod medzou sa dotýka napadanej zeminy, je potrebné ju obkopať, aby sa zamedzilo prístupu vlhkosti z pôdy do dreva.
– Strecha je značne zvetraná, deravá a porastená machom.
– Podkladové kamene pod štálom sú miestami povypadávané.
– V prednom štíte sú medzery medzi latovaním.
– Vstup do štálu je uzamknutý a nachádza sa v ňom seno.

Monitorované: November 2021