O Vlkolínci

Štál Malé Uhlisko

Je postavený tradičnou technikou z opracovanej guľatiny pospájanej zapílením na koncoch. Konštrukcia štálu je postavená na kameňoch, ktoré ho majú oddeľovať od podložia. Sedlová strecha je pokrytá vrstvou starého dreveného šindľa, na ktorom sú umiestnené plechy zo sudov. Strešné štíty sú prekryté latovaním. Vo východnom štíte sa nachádzajú zaklápacie dvierka. Spodná časť severnej a západnej steny štálu je obložená šindľom kvôli izolácii stien od zrážok, najmä snehových a zosúvajúcej sa zeminy. Keďže štál sa už dlhšie nevyužíval na svoj účel, ktorým je uskladňovanie sena, bol prerobený na iný účel. Do západnej steny bol urobený otvor, na ktorom sú umiestnené dvierka uchytené dvomi pántami. Dvierka zabezpečujú pohodlný vstup do štálu, v ktorom bolo urobené provizórne sedenie na guľatine. V južnej stene boli na štále vypílené dva priezory slúžiace na pozorovanie dolinky Malé Uhlisko a lúčne svahy vrchu Diel. Vypílené otvory sú spevnené drevom. Z vnútornej strany je štál opláštený textíliou pre zamedzenie prefukovania. Zásahy do stavebnej konštrukcie štálu sú minimálne a nenarúšajú stavbu. Z estetického hľadiska upravená stavba nenarúša pôvodný kolorit okolia Vlkolínca, a umožňuje využitie štálu na iný účel tak, aby stavba ostala zachovaná. Štál je orientovaný východným smerom.

Miestopis:
– Lokalita, kde sa štál nachádza, patrí do pohoria Veľká Fatra a je súčasťou ochranného pásma Národného parku Veľká Fatra.
– Od centra Vlkolínca je vzdušnou čiarou vzdialený 540 metrov.
– Od centra Vlkolínca sa nachádza južným smerom.
– Nachádza sa na južnom svahu vrchu Dielec nad dolinkou Malé Uhlisko.
– Je postavený na okraji lúky pod hájom.
– Asi 200 metrov od neho prechádza neznačená poľná cesta z Vlkolínca na vrchol Horného dielu.
– Od štálu sú výhľady na dolinku Malé Uhlisko, Diel, Salatín, Brankov a Ostré.
– Nad štálom sa nachádza poľovnícky posed.

Aktuálny stav:
– Prístup k štálu nie je zabezpečený žiadnym chodníkom, dá sa k nemu však poľahky dostať po lúkach priamo od okraja Vlkolínca.
– Okolie štálu zarastá náletovými drevinami.
– Šindľový obklad spodnej časti stien je takmer celý postŕhaný a zvetraný.
– Strecha je deravá, plechy na starom šindli sú miestami odtrhnuté a na niektorých miestach chýbajú úplne.
– V západnom štíte chýbajú dosky.
– Východné zaklápacie dvierka v štíte sú uzavreté.
– Stavba je naklonená a zosúva sa zo svahu.
– Strom nad štálom prerastá do štálu.
– Podkladové kamene vypadávajú.
– Juhozápadný roh stavby je zosunutý.
– Spodná časť severnej steny je zasypaná zeminou.
– Hlinená podlaha štálu sa dotýka drevených častí stavby.
– Vstup do štálu nie je zabezpečený.

Monitorované: November 2021