Čo vidieť

Neupravený prameň v kanáli vlkolínskeho vodovodu

Prameň sa nachádza v kanáli starého vlkolínskeho vodovodu, pri neznačenej ceste kopírujúcej vodovod z Vlkolínca do lokality Vrchlúky (Sedlo pod Sidorovom). K prameňu sa dostanete, keď z cesty vedúcej smerom do lyžiarskeho strediska Malinô Brdo na konci zastavaného územia Vlkolínca, pri informačnej tabuli o Vlkolínci, odbočíte na poľnú cestu doľava. Tá vás po 500 metroch dovedie nad lokalitu Borovka, kde sa prameň medzi kríkmi nachádza.

Prameň je neupravený a nevyužíva sa. Vodu z neho využíva len lesná zver.

Informácie:
– Prameň je vzdialený 640 m vzdušnou čiarou od centra Vlkolínca.
– Voda pramení priamo v kanáli starého vlkolínskeho vodovodu, ktorý dovádzal vodu z doliny Suché Hrabovo.
– Okolie prameňa je zarastené vegetáciou.
– Voda pár metrov pod prameňom vteká do malého rašelinového jazierka (bahniska), ktoré využíva lesná zver.
– Prameň sa nachádza v ochrannom pásme Národného parku Veľká Fatra.