O Vlkolínci

Štál Stráňa latový

Štál pozostáva z nosnej konštrukcie, ktorá je vytvorená pospájaním opracovanej guľatiny. Nosná konštrukcia je na stenách opláštená latovaním po celom obvode stavby. Na okolie Vlkolínca je to technika, ktorá sa používala v neskoršom období. Stavba je postavená na kameňoch, ktoré ju majú oddeľovať od podložia. Strešné štíty sú taktiež prekryté latovaním. V severnom štíte sa nachádzajú zaklápacie dvierka. Sedlová strecha je pokrytá vrstvou starého dreveného šindľa, na ktorej je druhá vrstva zo sudových plechov. Štál sa už nevyužíva. Štál je orientovaný severným smerom.

Miestopis:
– Lokalita, kde sa štál nachádza, patrí do pohoria Veľká Fatra a je súčasťou ochranného pásma Národného parku Veľká Fatra.
– Od centra Vlkolínca je vzdušnou čiarou vzdialený 560 metrov.
– Od centra Vlkolínca sa nachádza východným smerom.
– Nachádza sa na miernom juhovýchodnom svahu pod vrcholom kopca Stráňa.
– Je postavený v lieskovom háji.
– Vo vzdialenosti asi 210 metrov od štálu prechádza spevnená cesta, po ktorej vedie žlto značený turistický chodník z Bieleho Potoka cez Vlkolínec do Hrabova, modro značená náučná cyklotrasa spájajúca Vlkolínec s Pribylinou a zeleno značená cyklotrasa z Ružomberka cez Vlkolínec do lokality Jazierce.
– Od štálu je výhľad na Sidorovo.

Aktuálny stav:
– Prístup k štálu nie je zabezpečený značeným chodníkom, dá sa k nemu dostať po lúke zo spevnenej kráľovskej cesty vedúcej od kostola vo Vlkolínci a následne cez riedko zarastený lieskový háj.
– Latovanie stien štálu z väčšej časti chýba.
– Latovanie v štítoch taktiež chýba na obidvoch štítoch.
– Dvierka na severnom štíte sú odtrhnuté.
– Konštrukcia štálu je zo severozápadu obsypaná hlinou.
– Strešné plechy sú skorodované a po okrajoch oblámané.
– Drevená konštrukcia štálu sa dotýka podkladu takmer na celom obvode stavby.
– Konštrukciu obrastajú liesky a náletové dreviny, ktoré sa dotýkajú stavby.
– Vstup do štálu nie je zabezpečený.

Monitorované: December 2021