Čo vidieť

Neupravený prameň šachta pod cestou na Vrchlúky

Prameň sa nachádza pod poľnou cestou, 330 metrov od zastavaného územia Vlkolínca. Voda vyviera pár metrov pod cestou vedúcou z Vlkolínca do lyžiarskeho strediska Malinô Brdo. K prameňu vás dovedie žlto značená turistická trasa smerom do Hrabova. Betónová šachta sa nachádza vľavo od cesty a je z nej viditeľná.

Prameň je zarastený a nevyužíva sa. Vodu z neho využíva len lesná zver.

Informácie:
– Prameň je vzdialený 460 m vzdušnou čiarou od centra Vlkolínca.
– Prameň bol pôvodne zachytený do betónovej šachty. Aktuálne voda zo šachty presakuje von a na povrch vyteká o niečo nižšie, kde tvorí pramenisko využívané lesnou zverou.
– Voda po niekoľkých metroch od prameniska opäť vsiakne do podložia.
– Pramenisko je rozdupané od zveri, ktorá ho využíva.
– Popri prameni prechádza žlto značená turistická trasa z Bieleho Potoka cez Vlkolínec do Hrabova a žlto značená cyklotrasa spájajúca Biely Potok a Sedlo pod Sidorovom.
– Prameň sa nachádza v ochrannom pásme Národného parku Veľká Fatra.