O Vlkolínci

Roľnícky dvor č. 9013

Roľnícky dvor č. 9013

– súčasťou chráneného pamiatkového objektu je ľudový dom a stodola s maštaľou
– roľnícky dvor sa nachádza na južnom konci Vlkolínca, na západnej strane cesty
– postavený bol koncom 19. storočia
– roľnícky dvor je národnou kultúrnou pamiatkou registrovanou pod číslom 2841/1-2

– dom je situovaný v južnej časti dvora spoločného so susedným domom č. 9014
– postavený je v smere východ – západ
– dom sa skladá z pitvora, komory a izby
– pod komorou je pivnica
– čelná a dvorová fasáda sú omazané hlinou a natreté bielym náterom
– južná a západná fasáda sú obité doskami
– má vysokú kamennú podmurovku
– okná sú dvojité, dvojkrídlové a štvortabuľkové v drevenom ráme
– pred vstupom do domu je kamenné schodisko
– má sedlovú šindľovú strechu s podlomenicou
– na vrchole čelného štítu je výzorník a polkružie s kolíkom
– na južnej strane domu je tehlový komín a dva malé vetracie strešné otvory

– dvor od ulice oddeľuje drevený latkový plot

– stodola s maštaľou má obdĺžnikový pôdorys
– postavená je na kameňoch
– má sedlovú strechu s podlomenicou
– časť konštrukcie stien je zrubová, časť má doskovú výplň
– maštaľ má vchod s doskovými dverami