O Vlkolínci

Roľnícky dvor č. 9027

Roľnícky dvor č. 9027

– súčasťou chráneného pamiatkového objektu je ľudový dom, stodola a dve maštale
– roľnícky dvor sa nachádza v strede Vlkolínca, na západnej strane cesty
– dom bol postavený v roku 1931
– roľnícky dvor je národnou kultúrnou pamiatkou registrovanou pod číslom 2854/1-4

– dom je situovaný v prednej časti dvora spoločného s domom č. 9028
– postavený je v smere východ – západ
– dom sa skladá z pitvora, kuchyne, komory a izby
– fasády sú natreté krémovým náterom
– má kamennú podmurovku, ktorá je natretá červenou farbou
– okná na čelnej fasáde sú dvojité a štvortabuľkové
– do domu sa vchádza z dvora po drevených schodoch s dreveným plným doskovým zábradlím
– nad schodami je predĺžený odkvap
– má sedlovú strechu s podlomenicou
– šindĺová krytina je pokrytá plechom
– na vrchole čelného štítu je výzorník

– v dlhom dvore sú dve maštale a stodola