O Vlkolínci

Ľudový dom č. 9029

Ľudový dom č. 9029

– dom sa nachádza na hornom konci Vlkolínca, na západnej strane cesty
– ľudový dom je národnou kultúrnou pamiatkou registrovanou pod číslom 2857/1

– dom je situovaný v prednej časti dvora spoločného s domom č. 9030
– postavený je v smere východ – západ
– dom sa skladá z pitvora, komory a izby
– nad komorou je murované poschodie
– čelná a dvorová fasáda sú omazané a natreté žltým náterom
– južná fasáda je obitá doskami
– má kamennú podmurovku, ktorá je natretá červenou farbou
– okná sú dvojité, dvojkrídlové a štvortabuľkové
– do domu sa vchádza drevenými plnými doskovými dverami
– má sedlovú šindľovú strechu s podlomenicou
– dom má strechu spoločnú so susedným domom
– na severnej strane je pôvodný dymník
– na vrchole čelného štítu je jednokrídlové okno, ktoré je chránené drevenou okenicou a výzorník v tvare kríža
– predná časť domu má zrubovú konštrukciu, zadná časť je murovaná
– na komore je okno so železnou okenicou