O Vlkolínci

Štál pod Močidlami

Je postavený tradičnou technikou z opracovanej guľatiny pospájanej zapílením na koncoch. Konštrukcia štálu je postavená na kameňoch, ktoré ho majú oddeľovať od podložia. Podlaha štálu je vyložená guľatinou. Sedlová strecha je pokrytá jednou vrstvou dreveného šindľa. Strešné štíty sú prekryté latovaním a na obidvoch stranách sa nachádzajú zaklápacie dvierka. Štíty sú spevnené železnou pásovinou. Dvierka na západnej strane obsahujú uzatvárateľný mechanizmus na uzavretie štálu pomocou skrutky. Odkedy bol štál zrekonštruovaný, tak sa nevyužíva, slúži skôr ako kulisa. Štál je orientovaný východným a západným smerom.

Miestopis:
– Lokalita, kde sa štál nachádza, patrí do pohoria Veľká Fatra a je súčasťou ochranného pásma Národného parku Veľká Fatra.
– Od centra Vlkolínca je vzdušnou čiarou vzdialený 370 metrov.
– Od centra Vlkolínca sa nachádza juhozápadným smerom.
– Nachádza sa na východnom svahu, pod vrchom Borovník.
– Je postavený na okraji hája, pod lokalitou Močidlá, priamo nad prístupovou cestou do Vlkolínca z Bieleho Potoka.
– Popri štáli tečie potôčik.
– Popri štáli prechádza cesta, po ktorej vedie žlto značená cyklotrasa z Bieleho Potoka cez Vlkolínec do Sedla pod Sidorovom a zeleno značená cyklotrasa z Jaziercov cez Vlkolínec do Ružomberka.
– Štál je viditeľný z prístupovej cesty na Vlkolínec a svojim umiestnením dotvára kolorit okolia Vlkolínca.
– Od štálu sú výhľady na Sidorovo a Pulčíkovo.

Aktuálny stav:
– Prístup k štálu je zabezpečený prístupovou cestou do Vlkolínca, pri ktorej sa nachádza.
– Štál je zo západnej strany mierne obsypaný zeminou zo svahu.
– Stavba je mierne naklonená dolu svahom.
– Drevená podlaha štálu je mierne prepadnutá pod štál.
– Okolie štálu je očistené od náletovej zelene.
– Časť stavby je ošetrená náterom.
– Štál okrem rohov nemá podkladové kamenivo.
– Vstup do štálu je uzavretý a je prázdny.

Monitorované: December 2021