O Vlkolínci

Drevená zrubová zvonica

Drevená zrubová zvonica

– drevená zrubová zvonica je jednou z dominánt Vlkolínca
– nachádza sa v strede Vlkolínca
– je najstaršou stavbou vo Vlkolínci, postavená bola v roku 1770
– v minulosti sa jej zvonenie využívalo na ohlasovanie dôležitých udalostí (požiar a iné nebezpečenstvo, pohreb, bohoslužba, koniec pôstu…)
– tak isto slúžila aj ako časomiera, pretože sa na nej zvonilo trikrát denne: ráno, na obed a večer
– je hranicou medzi horným a dolným Vlkolíncom
– má štvorcový pôdorys
– má tvar ihlanu
– vysoká je vyše sedem metrov
– má kamennú podmurovku, na ktorej je zrubový základ
– podmurovka oddeľuje od zeme drevené časti stavby
– steny sú v hornej časti obité doskami, v spodnej časti sú obité šindľom
– má drevenú šindľovú strechu
– na vrchole strechy je drevený kríž
– vstupné dvere sú na severnej strane zvonice
– nad dverami je strieška z dvoch radov šindľa
– v zvonici je umiestnený zvon
– zvonica je národnou kultúrnou pamiatkou registrovanou pod číslom 2856/1