Informácie

Vstupné

Vstupné do expozícií Ľudový dom č. 9018 a Ovčiarska expozícia (platné od 01.01.2023)


DOSPELÍ : 4 € / osoba

DETI, ŠTUDENTI, DÔCHODCOVIA : 2 € / osoba

DRŽITELIA LIPTOV REGION CARD : 25% zľava

DRŽITELIA PREUKAZU ŤZP, ŤZP-S : 2 € / osoba

SPRIEVODCA DRŽITEĽA PREUKAZU ŤZP-S : zdarma

ODBORNÝ VÝKLAD V SLOVENSKOM JAZYKU : 10 € / za každú začatú hodinu

ODBORNÝ VÝKLAD V ANGLICKOM JAZYKU : 20 € / za každú začatú hodinu

KAMERA, FOTOAPARÁT : v cene vstupenky

SKUPINA NAD 40 OSÔB : 2 € / osoba

ODSTAVNÁ PLOCHA PRE MOTOROVÉ VOZIDLÁ (bez časového obmedzenia) : 2 € / automobil

PLATBA KREDITNOU KARTOU NIE JE MOŽNÁ.