Čo vidieť

Bahnisko cestou na Vrchlúky

Bahnisko sa nachádza pod poľnou cestou, 250 metrov od zastavaného územia Vlkolínca. Voda presakuje pár metrov pod cestou vedúcou z Vlkolínca do lyžiarskeho strediska Malinô Brdo. K bahnisku vás dovedie žlto značená turistická trasa smerom do Hrabova. Jama s vodou sa nachádza vľavo od cesty a je z nej viditeľná.

Bahnisko na napájanie využíva lesná zver.

Informácie:
– Bahnisko je vzdialené 380 m vzdušnou čiarou od centra Vlkolínca.
– Bahnisko tvorí málo výdatný prameň (priesak), ktorý je zachytený v rašelinovej jame.
– Voda z bahniska neodteká, len vsakuje do podložia alebo sa vyparuje.
– Popri bahnisku prechádza žlto značená turistická trasa z Bieleho Potoka cez Vlkolínec do Hrabova a žlto značená cyklotrasa spájajúca Biely Potok a Sedlo pod Sidorovom.
– Bahnisko sa nachádza v ochrannom pásme Národného parku Veľká Fatra.