O Vlkolínci

Roľnícky dvor č. 9038

Roľnícky dvor č. 9038

– súčasťou chráneného pamiatkového objektu je ľudový dom a stodola
– roľnícky dvor sa nachádza na hornom konci Vlkolínca, na západnej strane cesty
– postavený bol na začiatku 20. storočia
– roľnícky dvor je národnou kultúrnou pamiatkou registrovanou pod číslom 2863/1-2

– dom je situovaný v prednej severnej časti dvora spoločného s domami č. 9037 a 9039
– postavený je v smere východ – západ
– čelná a dvorová fasáda sú omazané hlinou a natreté žltým náterom
– má vysokú kamennú podmurovku, ktorá je natretá sivou farbou
– okná sú dvojité, dvojkrídlové a štvortabuľkové
– do domu sa vchádza po drevených schodoch s dreveným zábradlím cez pristavanú verandu, ktorá je vo vrchnej polovici presklená
– má sedlovú strechu
– pôvodná šindľová krytina je pokrytá plechom
– na konci domu je dreváreň

– stodola je situovaná v zadnej severozápadnej časti dvora