O Vlkolínci

    

Miesto, ktoré si naši predkovia vybrali na založenie Vlkolínca, má jeden veľký nedostatok, a to je absencia potoka alebo výdatného zdroja vody. Pokiaľ bol Vlkolínec malý a pozostával len z pár domčekov, obyvateľom vystačili pramene v blízkom okolí, z ktorých si vodu doniesli. Postupom času, ako obyvatelia začali chovať dobytok a ich počet sa zvyšoval, boli nútení dopraviť do Vlkolínca vodu, ktorá by sa dala využiť aspoň ako úžitková. Čiže na napájanie dobytka, umývanie, polievanie, pranie… Využili na to vodu z blízkych prameňov v dolinke nad Vlkolíncom, ktorú odklonili cez sedlo a umelým vodným kanálom ju dopravili do osady. Vodu usmernili jej stredom. Keďže svah, ktorým tiekla voda je strmý, museli vytvoriť systém drevených žľabov a kameňmi vyloženého kanála s početnými kaskádami, aby zabránili erózii okolia. Voda v minulosti stekala v hornej časti osady tak, ako to vidieť dnes, s tým rozdielom, že na dvoch miestach boli vybudované malé protipožiarne nádrže. Pri rozširovaní cesty bol potôčik, ktorý tiekol okrajom cesty v dolnej časti Vlkolínca, odklonený pomedzi domy do záhrad, pod ktorými sa napojil na pôvodné koryto smerom do Trlenskej doliny. Kanál, ktorým bola voda do Vlkolínca pôvodne privedená, je nefunkčný, avšak v teréne stále identifikovateľný. Nový kanál vedie o niečo vyššie. Bol vybudovaný v čase, keď na trase starého kanála budovali vodovod s vodojemom. Ten v súčasnosti zásobuje Vlkolínec pitnou vodou. Voda v potoku bola v minulosti čistejšia a plná života. Vyskytovali sa v ňom obojživelníky ako mloky, salamandre a žaby. Vždy, keď bolo trochu teplejšie, bolo z potoka počuť čľapkajúce sa deti. Vodný kanál aj nádrže sú často znečisťované naplaveninami, preto je potrebné ich pravidelne čistiť. Vďaka potôčiku a studni s pitnou vodou mohol Vlkolínec prekvitať a rozrásť sa do podoby, akú vidíme dnes. To, že voda je cenná a Vlkolínčania si ju vážili, potvrdzujú aj pramene v okolí, ktoré sú vo veľkej miere upravené do drevených studničiek. Potôčik pretekajúci Vlkolíncom, drevená studňa a studničky tvoria nezanedbateľnú siluetu Vlkolínca a jeho okolia. Preto poprosíme každého návštevníka, aby žľaby nijako nepoškodzoval a do potoka nevhadzoval nič, čo do neho nepatrí, ani kamienky či konáriky.