O Vlkolínci

Štál Záhumniská latový

Štál pozostáva z nosnej konštrukcie, ktorá je vytvorená pospájaním opracovanej guľatiny. Nosná konštrukcia je na stenách opláštená latovaním po celom obvode stavby. Na okolie Vlkolínca je to technika, ktorá sa používala v neskoršom období. Stavba je postavená na kameňoch, ktoré ju majú oddeľovať od podložia. Strešné štíty sú taktiež prekryté latovaním. Na východnom štíte sa nachádzajú zaklápacie dvierka s malým odvetrávacím otvorom nad nimi. Sedlová strecha je pokrytá zvetraným dreveným šindľom. Štál sa využíva ako skladisko. Štál je orientovaný východným smerom.

Miestopis:
– Lokalita, kde sa štál nachádza, patrí do pohoria Veľká Fatra a je súčasťou ochranného pásma Národného parku Veľká Fatra.
– Od centra Vlkolínca je vzdušnou čiarou vzdialený 310 metrov.
– Od centra Vlkolínca sa nachádza západným smerom.
– Nachádza sa na miernom južnom svahu vrcholu Sidorovo.
– Je postavený pod medzou, na náletmi zarastenom terasovom políčku v blízkosti západného okraja zastavaného územia Vlkolínca.
– Vo vzdialenosti 10 metrov nad štálom prechádza neznačený chodník z Vlkolínca do lokality Laz.
– Od štálu je výhľad na Šiprúň, Pulčíkovo, Borovník a Sidorovo.

Aktuálny stav:
– Do blízkosti štálu vedie neznačený chodník z Vlkolínca smerom do lokality Laz. Štál sa nachádza asi 10 metrov pod ním a je dobre viditeľný.
– Konštrukcia štálu nie je oddelená od podložia.
– Severná stena je obsypaná zeminou zo svahu.
– Strecha je deravá, zvetraná a porastená machom.
– Stavba je obrastená náletovými drevinami.
– Okolo štálu je nahádzaná haluzina.
– Na opláštení stien a štítov chýbajú dosky.
– Okolie štálu je neudržiavané.
– Východný vstup do štálu je uzavretý.

Monitorované: November 2021