O Vlkolínci

    

Vlkolínec v minulosti nikdy nebol a ani v súčasnosti nie je samostatnou obcou. V prvých písomných zmienkach sa o ňom píše ako o súčasti Likavského panstva alebo ako o ulici Ružomberka. Dnes je významnou mestskou časťou Ružomberka. Vlkolínec geograficky spadá do oblasti Dolného Liptova a leží v pohorí Veľká Fatra. Nad osadou sa vypína vápencový skalný vrch Sidorovo, na ktorého vrchole sa ešte pred vznikom Vlkolínca nachádzalo hradisko z halštatského obdobia. V minulosti skalné bralá neboli zalesnené, preto veľmi dobre odrážali slnečné lúče. Z tohto dôvodu ho Vlkolínčania odpradávna nazývali „Žiar“. Dnes je na vrchole vybudovaná vyhliadka, ktorá je prístupná značeným turistickým chodníkom. Z vyhliadky je možné sledovať Nízke Tatry, Veľkú Fatru a Revúcke Podolie medzi nimi. Pohľad na samotný Vlkolínec z vrcholu je tiež nezabudnuteľný. Okolo sa rozprestiera jeho ochranné pásmo, ktoré zabezpečuje nemenný kolorit a ráz krajiny. Vlkolínec je spolu so svojim okolím súčasťou ochranného pásma Národného Parku Veľká Fatra, v ktorom sa nachádzajú významné chránené územia a prírodné pamiatky.
Do Vlkolínca vedie niekoľko prístupových ciest. V minulosti bola najviac využívaná cesta z Ružomberka, ktorá nesie pomenovanie „Kráľovská cesta“. Viedla z terajšieho ružomberského sídliska Baničné, po lúkach pod vrchom Sidorovo, popri prírodnej pamiatke Krkavá skala a do osady vchádza pri kostole. Vlkolínčania Kráľovskú cestu využívali ako dôležitú spojnicu s mestom, do ktorého chodili výhradne peši alebo konským záprahom. V súčasnosti po väčšine jej pôvodnej trasy vedie spevnená cesta využívaná najmä cyklistami a pešími turistami. V minulosti bola veľmi často využívaná aj cesta dolinkou „Uhlisko“, ktorou sa Vlkolínčania rýchlo vedeli dostať do susedného Bieleho Potoka. V súčasnosti hlavná prístupová cesta vedie z Bieleho Potoka Trlenskou dolinou. Spočiatku plytkou, v závere strmo stúpajúcou kľukatou cestou vedie do Vlkolínca aj náučný chodník a cyklotrasa.
Vlkolíncom prechádzajú viaceré turistické trasy a cyklotrasy, ktoré tu dovedú návštevníka z každej svetovej strany. Návštevník sa sem môže dostať aj využitím kabínkovej lanovky, ktorá premáva z Hrabovskej doliny do lyžiarskeho strediska Malinô Brdo. Odtiaľ je to do Vlkolínca takmer celou cestou dolu kopcom.