O Vlkolínci

Hospodárska stavba č. 9019

Hospodárska stavba č. 9019

– stavba sa nachádza v dolnej časti Vlkolínca
– patrí k domu č. 9019, ten však nie je kultúrnou pamiatkou
– stavba je novozrekonštruovaná
– hospodárska stavba je národnou kultúrnou pamiatkou registrovanou pod číslom 2846/1

– stavba je situovaná na severozápadnom okraji dvora
– skladá sa zo stodoly, maštale a chlieva
– všetky časti majú spoločnú strechu
– spoločne vytvárajú pôdorys v tvare písmena L
– stodola má kamenné základy
– skladá sa z mlatoviska (priestor pôvodne slúžiaci najmä na ručné mlátenie a čistenie obilia), záčinu (priestor pôvodne slúžiaci na úschovu obilia, krmiva a náradia) a chlieva
– stodola je prejazdná
– má drevené vráta
– má sedlovú šindľovú strechu
– maštaľ má drevené dvere
– chliev má kamenné základy