O Vlkolínci

Zrútený štál Dalina

Zrútený štál je postavený tradičnou technikou z opracovanej guľatiny pospájanej zapílením na koncoch. Konštrukcia štálu je postavená na kameňoch, ktoré ho majú oddeľovať od podložia. Sedlová strecha bola pokrytá vrstvou dreveného šindľa, na ktorom bola druhá vrstva zo sudových plechov. Strešné štíty boli prekryté latovaním. V severozápadnom štíte sa nachádzajú latkové dvierka s dvoma kovanými pántami. Podlaha v štáli bola vyložená guľatinou. Štál sa nevyužíva. Štál je orientovaný severozápadným smerom.

Miestopis:
– Lokalita, kde sa štál nachádza, patrí do pohoria Veľká Fatra a je súčasťou ochranného pásma Národného parku Veľká Fatra.
– Od centra Vlkolínca je vzdušnou čiarou vzdialený 630 metrov.
– Od centra Vlkolínca sa nachádza južným smerom.
– Nachádza sa v juhozápadnom svahu Dielu v lokalite Dalina.
– Je postavený na bývalej políčkovej terase v lieskovom háji.
– Vo vzdialenosti asi 150 metrov nad štálom prechádza neznačená poľná cesta z Vlkolínca na vrchol Horného dielu.
– Vo vzdialenosti asi 200 metrov pod štálom prechádza žlto značená cyklotrasa z Bieleho Potoka cez Vlkolínec do Sedla pod Sidorovom, ktorá vedie po prístupovej ceste do Vlkolínca z Bieleho Potoka.
– Vo vzdialenosti asi 260 metrov pod štálom prechádza neznačený chodník v dolinke Hôrka, ktorý vedie paralelne s prístupovou cestou z Trlenskej doliny do Vlkolínca.
– Od štálu je výhľad na Borovník.

Aktuálny stav:
– Prístup k štálu nie je zabezpečený značeným chodníkom, dá sa k nemu však dostať po lúkach a terasách priamo od južného okraja Vlkolínca.
– Stavba je prehnitá a naklonená.
– Strecha štálu je zrútená do vnútra stavby.
– Spod štálu vypadáva podkladové kamenivo.
– Severovýchodná stena štálu je obsypaná zeminou.
– Okolie štálu je zarastené náletovými drevinami.

Monitorované: December 2021