O Vlkolínci

Traja králi

Sviatok Troch kráľov sa vo Vlkolínci slávil koledovaním.

Sviatok nám pripomína troch mudrcov z východu – Gašpara, Melichara a Baltazára, ktorí sa prišli do Betlehema pokloniť narodenému Ježišovi a priniesli mu svoje dary – zlato, kadidlo a myrhu.

Vo Vlkolínci sa tento sviatočný deň začínal rannou slávnostnou omšou. Po nej nasledovala posviacka domov po dedine. S kňazom išiel kostolník a traja miništranti, ktorí niesli nádobu so svätenou vodou a kadidlo. Jeden miništrant niesol zvonec, na ktorý zvonil pri príchode do domu. V každom dome ich čakali ľudia oblečení v sviatočnom oblečení. Kňaz pri vstupe do domu povedal: „Pokoj tomuto domu.“ Potom sa pomodlil a poprosil Boha o požehnanie pre dom a pre všetkých, ktorí v ňom bývajú. Kostolník zatiaľ napísal na vrch dverí terajší rok a písmená G+M+B, čo boli počiatočné písmená mien troch mudrcov. Nakoniec kňaz domu a obyvateľom požehnal kadidlom a pokropil ich svätenou vodou. Potom pokračoval do ďalšieho domu, až kým neprešiel všetky.

Týmto sviatkom sa vlastne definitívne skončilo obdobie vianočných sviatkov.