O Vlkolínci

1. Vitajte vo Vlkolínci

   

Milí návštevníci, vitajte vo Vlkolínci. Vlkolínec je klasickou ukážkou zrubovej osady zasadenej do podhorského prostredia, ktoré sa vyskytovali na území severného Slovenska. Leží na úpätí pohoria Veľká Fatra v nadmorskej výške 718 m. Jeho jedinečný krajinný ráz dotvárajú okolité terasovité políčka a majestátny vrch Sidorovo, ktorého vrchol s výškou 1099 m n.m. sa vypína nad osadou. Názov Vlkolínec bol pravdepodobne odvodený od hojného výskytu vlkov v okolí osady. Prvá písomná zmienka o už existujúcej osade pochádza z roku 1461. V nej sa Vlkolínec spomína ako vonkajšia ulica mesta Ružomberok. Vďaka svojej izolovanosti a nedostupnosti si Vlkolínec dodnes zachoval svoj typický pôvodný krajinný a architektonický ráz. V roku 1977 bol vďaka svojej zachovalosti vyhlásený za Pamiatkovú rezerváciu ľudovej architektúry. Neskôr, v roku 1993, bol zapísaný do zoznamu svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO ako neporušený zachovaný sídelný celok s typickými zrubovými objektmi nachádzajúci sa v neporušenom prírodnom prostredí. Okrem zachovalosti stavieb a neporušenosti okolia bolo nemenej dôležitým kritériom zápisu do zoznamu UNESCO to, že osada je živá, dodnes obývaná. Keďže Vlkolínec je trvalo obývanou osadou, mestskou časťou Ružomberka, prosíme návštevníkov, aby nevstupovali do súkromných objektov a dvorov a správali sa k obyvateľom ohľaduplne. Návštevníci si môžu prehliadnuť osadu a jej architektonicky zachované dominanty ako sú drevená zvonica z roku 1770, rumpáľová studňa z roku 1860 a kostol Navštívenia Panny Márie z roku 1875. Pre návštevníkov je tiež k dispozícii muzeálny objekt „Roľnícky dom a dvor “ s expozíciou pôvodného dobového bývania a hospodárskych budov. Okrem múzea vo Vlkolínci nájdete aj ďalšie sezónne expozície, ktoré Vám priblížia život vo Vlkolínci a tradičnú kultúru severného Slovenska. Prajeme vám peknú prehliadku, ktorá nenahrádza kvalifikovaný výklad sprievodcu, ale poskytne vám základné informácie o Vlkolínci.

Projekt je realizovaný s finančnou podporou Ministerstva dopravy a výstavby slovenskej republiky.