Informácie

Pešo žltou značkou z Bieleho Potoka

Trasa vedie z mestskej časti Biely Potok strmo stúpajúcim chodníkom nad Vlkolínec, odkiaľ schádza do Vlkolínca. Trasa vedie žlto značeným turistickým chodníkom.


Trasu začíname v mestskej časti Biely Potok na zastávke mestskej autobusovej dopravy MAD (MHD) „Pri moste“, ktorá je tiež zastávkou prímestskej autobusovej dopravy SAD „Ružomberok,Biely Potok,pri moste“, kam sa dopravíme autobusom z Ružomberka.

Turistický rázcestník, kde začína žlto značená trasa, po ktorej pôjdeme, sa nachádza na druhej strane cesty, kam však nemusíme prechádzať.

Prejdeme cez most ponad rieku Revúca, za ktorým pokračujeme priamo. Za mostom sa k našej trase pripojí červenoznačená cyklotrasa a náučná tematická cyklotrasa Cyklokorytnička, ktoré sa hneď na konci ulice od našej trasy odpoja.

Priama ulica nás vedie smerom k vrchu Sidorovo, ktorý sa týči nad nami. Prechádzame popri potravinách a pohostinstve, kde sa nachádza pamätník padlým počas SNP. Na druhej strane ulice si môžeme všimnúť náučnú tabuľu Cyklokorytničky. Na konci ulice odbočíme doprava.

Po pár metroch odbočíme doľava na cestičku pomedzi domy do kopca.

Za posledným domom na ľavej strane vedie chodníček doľava popri plote. Na odbočku nás upozorní aj provizórna smerovka s textom Vlkolínec.

Chodníček smeruje k dvom stromom, popri ktorých prejde z pravej strany a po chvíli sa stočí doprava smerom hore lúkou k lesu.

Na lúke sa nachádza kovový stĺpik so značkou, ktorý nás ubezpečí, že ideme dobrým smerom.

Chodník stúpa popod vedenie vysokého napätia k lesu a nám sa z neho naskytnú výhľady do okolia.

Po vstupe do lesa pokračujeme priamo do kopca po prieseku medzi stromami, ktorý nás dovedie na malú lúčku.

Na lúčke pokračujeme priamo hore pomedzi veľké ihličnaté stromy.

Pri kríkoch odbočíme doľava na nenápadný chodníček.

Chodník nás vyvedie pomedzi kríky na lúku.

Na lúke pokračujeme mierne doľava k spevnenej ceste, kde sa k našej trase pripájajú dve cyklotrasy, taktiež smerujúce do Vlkolínca.

Na ceste sa vydáme smerom doľava. Cesta po chvíli začne klesať a vedie nás do Vlkolínca. Z cesty sú pekné výhľady do okolia a v jej blízkosti môžeme vidieť aj malé hospodárske budovy: „štále“, ktoré slúžili na uskladňovanie sena. Z cesty si tiež môžeme všimnúť vyhliadkovú terasu na vrchole Sidorova nad nami.

Do Vlkolínca vchádzame pri cintoríne a rímskokatolíckom kostole Navštívenia Panny Márie, za ktorým sa nachádza miestna súkromná Galéria, zriadená v priestoroch budovy bývalej vlkolínskej školy.

Pokračujeme ulicou mierne do kopca, a tá nás dovedie do centra Vlkolínca k turistickému rázcestníku.

V centrálnej časti sa nachádza dominantná drevená zvonica, studňa či klientske centrum Dom UNESCO Vlkolínec.

Vstup do vlkolínskych expozícií je možné zakúpiť v pokladni pod Vlkolíncom alebo v expozícii Liptovského múzea v Roľníckom dome a dvore, ktoré sa nachádzajú v spodnej časti Vlkolínca.