O Vlkolínci

Zrútený štál Vyšný laz

Zrútený štál je postavený tradičnou technikou z opracovanej guľatiny pospájanej zapílením na koncoch. Konštrukcia štálu je postavená na kameňoch, ktoré ho majú oddeľovať od podložia. Rohy stavby sú spevnené doskami. Sedlová strecha bola pokrytá vrstvou dreveného šindľa, na ktorom bola druhá vrstva zo sudových plechov. Strešné štíty boli prekryté latovaním. V severnom štíte sa nachádzali zaklápacie dvierka. Štál sa nevyužíva. Štál je orientovaný severným smerom.

Miestopis:
– Lokalita, kde sa štál nachádza, patrí do pohoria Veľká Fatra a je súčasťou ochranného pásma Národného parku Veľká Fatra.
– Od centra Vlkolínca je vzdušnou čiarou vzdialený 420 metrov.
– Od centra Vlkolínca sa nachádza východným smerom.
– Nachádza sa v západnom svahu kopca Stráňa v lokalite Vyšný laz.
– Je postavený na lieskami zarastenej medzi medzi bývalými terasovými políčkami.
– Vo vzdialenosti asi 180 metrov od štálu prechádza spevnená cesta, po ktorej vedie žlto značený turistický chodník z Bieleho Potoka cez Vlkolínec do Hrabova, modro značená náučná cyklotrasa spájajúca Vlkolínec s Pribylinou a zeleno značená cyklotrasa z Ružomberka cez Vlkolínec do lokality Jazierce.
– Od štálu sú obmedzené výhľady na Salatín, Borovník a Brankov.

Aktuálny stav:
– Prístup k štálu nie je zabezpečený značeným chodníkom, dá sa k nemu dostať po lúke zo spevnenej kráľovskej cesty, vedúcej od kostola vo Vlkolínci a následne po sčasti zarastených terasových políčkach.
– Veľká časť konštrukcie stavby je v pokročilom štádiu hniloby.
– Strecha štálu je zrútená a jej časti sa nachádzajú v okolí stavby.
– Zvyšky plechového plášťa strechy sa nachádzajú asi 30 metrov pod stavbou smerom na juhozápad, kde ich pravdepodobne sfúkol silný vietor.
– Stavba je obrastená náletovými drevinami.
– Spod stavby vypadáva podkladové kamenivo.

Monitorované: December 2021