O Vlkolínci

    

Rímskokatolícky kostol Navštívenia Panny Márie, postavený v roku 1875, uzatvára Vlkolínec z východu. Cesta, ktorá popri ňom vedie, bola v minulosti hlavnou prístupovou cestou do osady, a tak kostol spolu s priľahlým cintorínom privítali každého, kto do Vlkolínca prichádzal.
Na mieste terajšieho kostola sa v minulosti nachádzala kaplnka. Rozrastajúcemu sa Vlkolíncu vznikla potreba dôstojného miesta s vyššou kapacitou. Kostol bol postavený ako jednoloďová barokovo-klasicistická stavba s vežou v hlavnom priečelí. Veža je cibuľovitého tvaru s nadstavbou s okienkami po stranách, tzv. lucernou. Vstup do kostola zabezpečujú mohutné dvojkrídlové dvere umiestnené pod vežou. Vo vnútri kostola vidieť dva rady klenieb s mohutnými stĺpmi, ktoré sú nosnou konštrukciou kostola. V zadnej časti, nad vstupom, je situovaná pavlač, ktorá je prístupná jednoramenným schodiskom. Nachádza sa na ňom stále funkčný organ a dvere do veže, kde sa počas bohoslužby zvoní ručne. Tradícia ručného zvonenia sa vo vlkolínskom kostole zachovala dodnes. Zaujímavosťou je, že na pavlač počas bohoslužby chodili v minulosti výhradne muži. Dominantou interiéru kostola je jednoduchý oltár, ktorý skrášľuje maľba s výjavom navštívenia Panny Márie zasadená do mohutného zlatého rámu. Bočné steny zdobí štrnásťdielny cyklus krížovej cesty. Poslednou väčšou úpravou kostola bola prístavba sakristie, čím kostol získal terajší vzhľad. Vľavo od vstupných dverí do kostola bol vyhĺbený výklenok, do ktorého je osadená socha Panny Márie Snežnej. Tá bola pôvodne umiestnená v lurdskej jaskyni na Vlčej skale pri neďalekom jezuitskom kláštore v Trlenskej doline. Bočnú stenu kostola zdobí pamätná tabuľa venovaná významnému rodákovi Pavlovi Horskému, ktorý sa vo Vlkolínci narodil, žil a pôsobil v ňom ako kňaz. Počas svojho života výrazne ovplyvnil život Vlkolínčanov, pre ktorých bol čosi ako duchovný vodca a morálna autorita zároveň. Kostol bol okrem miesta bohoslužieb, tak ako v iných podhorských obciach, aj miestom spoločenského kontaktu a kultúrneho diania. Dodnes sa tu slúžia nedeľné a sviatočné bohoslužby. Ku kostolu patrí aj priľahlý cintorín, ktorý ozdobujú viaceré drevené kríže.
Kostol je pre návštevníkov prístupný celoročne v čase pred a po bohoslužbe. Počas letných mesiacov zvykne byť k nahliadnutiu sprístupnená jeho vstupná časť.