O Vlkolínci

Štál Záhumniská

Je postavený tradičnou technikou z opracovanej guľatiny pospájanej zapílením na koncoch. Konštrukcia štálu je postavená na kameňoch, ktoré ho majú oddeľovať od podložia. Podlaha v štáli je vyložená guľatinou. Sedlová strecha je pokrytá jednou vrstvou dreveného šindľa. Strešné štíty sú prekryté latovaním a nachádzajú sa na nich zaklápacie dvierka. Okraje štítov sú spevnené železnou pásovinou. Na východných dvierkach sa nachádza mechanizmus na uzavretie štálu pomocou skrutky. Štál je orientovaný východným a západným smerom.

Miestopis:
– Lokalita, kde sa štál nachádza, patrí do pohoria Veľká Fatra a je súčasťou ochranného pásma Národného parku Veľká Fatra.
– Od centra Vlkolínca je vzdušnou čiarou vzdialený 300 metrov.
– Od centra Vlkolínca sa nachádza západným smerom.
– Nachádza sa na miernom južnom svahu vrcholu Sidorovo.
– Je postavený pri medzi, na udržiavanom terasovom políčku v blízkosti západného okraja zastavaného územia Vlkolínca.
– Vo vzdialenosti 20 metrov pod štálom prechádza neznačený chodník z Vlkolínca do lokality Laz.
– Od štálu je výhľad na Šiprúň, Pulčíkovo, Brankov, Ostrô, Diel, Borovník, Sidorovo a Vlkolínec.
– Štál je viditeľný z prístupovej cesty na Vlkolínec a z jeho okolia. Svojim umiestnením dotvára kolorit okolia Vlkolínca.

Aktuálny stav:
– Do blízkosti štálu vedie neznačený chodník z Vlkolínca smerom do lokality Laz. Štál sa nachádza asi 20 metrov nad ním a je dobre viditeľný.
– Južná stena štálu je zvetraná od slnka.
– Severná stena štálu sa dotýka podkladu.
– Pod štálom chýba podkladové kamenivo.
– Guľatina na podlahe je prepadnutá pod štál.
– Severná strana strechy je pokrytá zvetraným šindľom, ktorý je porastený machom.
– Stromy z medze nad štálom sa dotýkajú stavby.
– Východný vstup do štálu nie je uzavretý a štál je prázdny.

Nákres a fotografie štálu z roku 2010 nájdete tu: Štál Záhumniská

Monitorované: November 2021