Čo vidieť

Studnička v dolinke Uhlisko

Studnička sa nachádza vedľa chodníka v hornej časti dolinky Uhlisko, asi 550 metrov od kostola Navštívenia Panny Márie. K studničke vás dovedie neznačený chodník dolinkou Uhlisko do Bieleho Potoka, ktorý prechádza priamo popri studničke.

Studničku využívajú najmä obyvatelia Vlkolínca a Bieleho Potoka, ktorý využívajú chodník v doline.

Informácie:
– Studnička je vzdialená 500 m vzdušnou čiarou od centra Vlkolínca.
– Studničku tvorí drevená konštrukcia so strieškou pokrytou dreveným šindľom.
– V konštrukcii studničky je umiestnená drevená kadluba s dreveným žliabkom.
– Studnička je často vyschnutá a voda v nej zvykne skôr podtekať pod konštrukciou ako tiecť žliabkom.
– Okolie studničky je zarastené a zanedbané.
– Popri studničke prechádza neznačený chodník spájajúci Vlkolínec a Biely Potok.
– V blízkosti studničky sa nachádzajú staré štále (senníky).
– Studnička sa nachádza v ochrannom pásme Národného parku Veľká Fatra.
– Od studničky je výhľad na vrch Brankov.