O Vlkolínci

Štál pod pokladňou

Je postavený tradičnou technikou z opracovanej guľatiny pospájanej zapílením na koncoch. Konštrukcia štálu je postavená na kameňoch, ktoré ho majú oddeľovať od podložia. Podlaha štálu je vyložená guľatinou. Sedlová strecha je pokrytá jednou vrstvou dreveného šindľa. Strešné štíty sú prekryté latovaním. Štíty sú po okrajoch spevnené železnou pásovinou. V severovýchodnom štíte sa nachádzajú latkové dvierka s dvoma pántami a kovovým mechanizmom na uzatváranie štálu pomocou skrutky. Štál stále plní svoj účel a uskladňuje sa v ňom seno. Štál je orientovaný severovýchodným smerom.

Miestopis:
– Lokalita, kde sa štál nachádza, patrí do pohoria Veľká Fatra a je súčasťou ochranného pásma Národného parku Veľká Fatra.
– Od centra Vlkolínca je vzdušnou čiarou vzdialený 320 metrov.
– Od centra Vlkolínca sa nachádza juhozápadným smerom.
– Nachádza sa na juhovýchodnom svahu, južne pod vrchom Sidorovo.
– Je postavený na vyčistenej medzi vedľa prístupovej cesty do Vlkolínca z Bieleho Potoka.
– Popri štáli prechádza cesta, po ktorej vedie žlto značená cyklotrasa z Bieleho Potoka cez Vlkolínec do Sedla pod Sidorovom a zeleno značená cyklotrasa z Jaziercov cez Vlkolínec do Ružomberka.
– Vo vzdialenosti asi 160 metrov nad štálom začína modro značená náučná cyklotrasa spájajúca Vlkolínec s Pribylinou.
– Vo vzdialenosti asi 50 metrov pod štálom vedie neznačený chodník dolinkou Hôrka, ktorý vedie paralelne s prístupovou cestou z Trlenskej doliny do Vlkolínca.
– Štál je viditeľný z prístupovej cesty na Vlkolínec a z jeho okolia. Svojim umiestnením dotvára kolorit okolia Vlkolínca.
– Od štálu sú výhľady na Vlkolínec, Sidorovo, Borovník, Šiprúň, Pulčíkovo a Diel.

Aktuálny stav:
– Prístup k štálu je zabezpečený prístupovou cestou do Vlkolínca, pri ktorej sa nachádza.
– Štál je ukážkovo oddelený od podložia.
– Juhovýchodná stena štálu je zvetraná od slnka.
– Spod štálu vypadáva podkladové kamenivo.
– Náletové kroviny okolo štálu znova postupne narastajú.
– Latovanie na juhozápadnom štíte je čiastočne poškodené.
– Okolie štálu je udržiavané a v jeho blízkosti sa nachádza odstavná plocha pre automobily.
– Vstup do štálu je uzavretý a nachádza sa v ňom seno.

Monitorované: December 2021