O Vlkolínci

Štál nad Záhradiskami

Je postavený tradičnou technikou z opracovanej guľatiny pospájanej zapílením na koncoch. Konštrukcia štálu je postavená na kameňoch, ktoré ho majú oddeľovať od podložia. Podlaha štálu je vyložená guľatinou. Sedlová strecha je pokrytá jednou vrstvou dreveného šindľa. Strešné štíty sú prekryté latovaním. V severovýchodnom štíte sa nachádzajú zaklápacie dvierka, nad ktorými sú medzi doskami ponechané špáry, tie majú funkciu odvetrávania. Pred juhozápadným štítom je na konštrukcii strechy pripevnená klieština, ktorá ju spevňuje. Celý štál je nový a nahradil pôvodný štál, ktorý však nebol zrubový, ale bol latkový. Niektoré časti pôvodnej stavby sú použité aj na novej, sú to najmä prvky na streche ako krokvy a žrďovina pod šindľom. Odkedy bol štál zrekonštruovaný, tak sa nevyužíva, slúži skôr ako kulisa. Štál je orientovaný severovýchodným smerom.

Miestopis:
– Lokalita, kde sa štál nachádza, patrí do pohoria Veľká Fatra a je súčasťou ochranného pásma Národného parku Veľká Fatra.
– Od centra Vlkolínca je vzdušnou čiarou vzdialený 350 metrov.
– Od centra Vlkolínca sa nachádza juhozápadným smerom.
– Nachádza sa na severozápadnom svahu, južne pod vrchom Sidorovo nad lokalitou Záhradiská.
– Je postavený na lúčnej políčkovej terase nad prístupovou cestou do Vlkolínca z Bieleho Potoka.
– Popod štál prechádza cesta, po ktorej vedie žlto značená cyklotrasa z Bieleho Potoka cez Vlkolínec do Sedla pod Sidorovom a zeleno značená cyklotrasa z Jaziercov cez Vlkolínec do Ružomberka.
– Štál je viditeľný z prístupovej cesty na Vlkolínec a svojim umiestnením dotvára kolorit okolia Vlkolínca.
– Od štálu sú výhľady na Sidorovo, Borovník a Pulčíkovo.

Aktuálny stav:
– Prístup k štálu nie je zabezpečený žiadnym chodníkom, avšak jeho poloha, pár metrov nad cestou, ponúka možnosť, ako sa k nemu dostať priamo z prístupovej cesty do Vlkolínca.
– Štál je z juhovýchodnej strany mierne obsypaný zeminou zo svahu.
– Okolie štálu zarastá náletovou zeleňou, najmä od medze nad ním.
– Vstup do štálu nie je uzavretý a od jeho rekonštrukcie je prázdny.

Monitorované: December 2021