Čo vidieť

Prameň Príkro

Prameň sa nachádza v dolinke nazývanej Príkro pod vrchom Sidorovo, asi 350 m od spevnenej cesty vedúcej popri kostole smerom do Ružomberka. K prameňu vás dovedie žlto značený turistický chodník smerujúci do Bieleho Potoka. Potom, ako chodník z lúk nad Vlkolíncom vojde do lesíka, nás dovedie na malú lúčku, kde sa na okraji lesa nachádzajú krmelce pre lesnú zver a poľovnícky posed. V tomto mieste opúšťame značený chodník a vyberieme sa doľava ku krmelcom, pod ktorými sa v malej, vegetáciou zarastenej dolinke prameň nachádza.

Prameň využívajú miestni poľovníci na napájanie zveri. Prameň bol v minulosti využívaný Vlkolínčanmi, pretože nezamŕzal ani v najväčšej zime.

Informácie:
– Prameň je vzdialený 900 m vzdušnou čiarou od centra Vlkolínca.
– Voda je z podložia vyvedená plastovou rúrkou do malého jazierka. Z neho kovovou rúrkou vteká do druhého jazierka a z neho ďalšou rúrkou do tretieho jazierka. Z posledného jazierka vyteká plastovou rúrkou von.
– Jazierka slúžia na napájanie zveri.
– Voda z prameňa pri odtoku vytvára vápencový sediment penovec (mäkký travertín), čo svedčí o mineralizácii prameňa.
– Asi 100 m od prameňa prechádza žlto značený turistický chodník vedúci z Bieleho Potoka cez Vlkolínec do Hrabovskej doliny.
– Prameň sa nachádza v ochrannom pásme Národného parku Veľká Fatra.